مقالات چاپ شده در مجلات علمي و پژوهشي

 

·طراحي مدل شناسايي و ارزيابي قابليتهاي استراتژيك، فصلنامه علوم مديريت 1385 شماره 4

·طراحی مدل تعیین شایستگی­های محوری سازمانی ( مورد کاوی: شرکت ایران خودرو) چشم انداز مديريت1378  شماره 27

·اثر بافتار سازماني شرکت مادر بر کارآفريني سازماني واحدهاي استراتژيك کسب و کار، توسعه کارآفريني 1389

·قابلیت حس گری بازار و استراتژی صادرات و اثر انها بر بهبود عملکرد صادرات(مطالعه موردی:صادرکنندگان کاشی و سرامیک)، پژوهشنامه بازرگانی، 1392

 

· بررسی اثر بخشی  سیستم های یادگیری الکترونیکی مورد مطالعه(شرکت ساپکو)،فصلنامه پژوهش های منابع انسانی،1391

·اولویت بندی ریسک های بانکداری الکترونیکی از دیدگاه مدیران بانک های  دولتی و خصوصی، فصلنامه پژوهش های مدیریت منابع سازمانی، 1392

 

·بررسی تاثیر قابلیت های بازاریابی بر حس گری و شکل گیری استراتژی خلاق و به موقع بازاریابی »  مورد مطالعه صادرکنندگان کاشی و سرامیک، تحقيقات بازاريابي نوين،1393

·بخش بندی  مشتریان در رستوران های زنجیره ای بر اساس سبک تغذیه(مطالعه موردی رستوران های زنجیره ای فست فود بوف در شهر تهران،مدیریت بازرگانی،1393

·توسعه مدل مدیریت زنجیره تقاضا در صنعت بیمه با استفاده از نگاشت شناختی، پژوهش های مدیریت در ایران،1393

·بررسی نفوذ نسبی کودکان در تصمیمات خرید خانواده های ایرانی،تحقیقات بازاریابی نوین،1392

·تأثير تصوير فروشگاه بر قصد حمايت و وفاداري مشتري (مورد مطالعه: فروشگاه هايپراستار) مدیریت بازرگانی،1392

·الگوی شناسایی و تحلیل موانع راهبرد،مطالعات مدیریت راهبردی، سال هفتم شماره 25 بهار 1395


 

The Effectiveness of Corporate Branding Strategy in Multi-business Companies, Australian Journal of Business and Management Research, Vol.1 No.6 [51-59] | Strategic Dimensions of Interaction between Strategy and Corporate  Identity, International Business and Social Science Research 2012

Effect of Celebrity Endorsement on Consumer’s Perception of Corporate Image, Corporate Credibility and Corporate Loyalty (Case Study: Novin Charm Company) Case Studies in Business and Management  2015

The impacts of Ethical (moral )dimensions in packaging on consumer food buying(purchasing) decision Scholarly Research Exchange, Vol 4 (1) (2015)


 

مقالات ارائه شده در کنفرانسهای علمی

 

·بكارگيري هوش استراتژيك در فرايند تصميم گيري درصنايع كوچك ومتوسط SME ، اولين همايش ملي هوش سازماني/ كسب  1389

· تعیین مؤلفههای ورودی سناریوي داخلی کسب و کار بر اساس اهداف كلان، همایش ملی آینده پژوهی، 1391

·تعیین موضوعات راهبردی در نظام ملی نوآوری در جهت ارتقای بهره وری ملی با رویکرد جهاد اقتصادی، همایش جهاد اقتصادی با تاکید بر بهره وری ملی،1391

·توسعه مدل علی حاکمیت شرکتی و رفتار رقابتی سازمانها با استفاده از منطق قابلیت انگیزش، همایش حاکمیت شرکتی 1392

·سطح تنوع شركت و تاثیر مکانیسم هاي حاكمیت شركتی بر عملکرد آنها، همایش حاکمیت شرکتی 1392 

. رابطه بین كیفیت حاكمیت شركتی و پایداري شركتی، 1392

·مقایسه تطبیقی اثربخشی رسانه های مختلف در تبلیغات بانکی(مورد مطالعه: شعب  ممتاز بانک سپه استان تهران، کنفرانس بین اللملی  توسعه و تعالی کسب و کار، مدیریت و اقتصاد

·مقایسه تطبیقی اثربخشی رسانه های مختلف در تبلیغات بانکی(مورد مطالعه: شعب  ممتاز بانک تجارت استان تهران)، مدیریت کارآفرینی و توسعه اقتصاد1394

-ارائه مدل مفهومی عملکرد موفق کسب و کارهای نوپا با استفاده از رویکرد فراتحلیل، چهاردهمین کنفرانس بین المللی مدیریت،1395

-توسعه مدل علّی شناسایی علائم کم سو با کمک شهود در صنعت بیمه با استفاده از روش نگاشت علّیچهاردهمین کنفرانس بین المللی مدیریت،1395

-تاثیر انواع دانش مشتری بر عملکرد مدیریت ارتباط با مشتری با استفاده از روش کارت امتیازی متوازنچهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی1396

-رابطه مسئولیت اجتماعی شرکتی بانگرش به برند با نقش تعدیلگر برند کشور مبدأ هویت جهانی مصرف کننده، چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی1396

-تأثيرهویت بصری بر شهرت سازمان با تاکيد بر نقش لوگو و تصویرسازمان چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی1396

- تاثیر پیش بینی ارزش مشتری بر ارزش چرخه عمر مشتری دومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین حسابداری، مدیریت ،اقتصاد و بانکداری،1397

- اعتماد ذینفعان درونی و بیرونی و تاثیر آنها بر نوآوری باز(مورد مطالعه: صنایع سرمایشی و گرمایشی) دومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین حسابداری، مدیریت ،اقتصاد و بانکداری،1397

 

 

کتب تألیف/ترجمه شده

  • نوآوری استراتژیک، انتشارات شار، 1391
  •  تحلیل استراتژیک بازارهای جهانی، مهربان نشر،1395
  • تعالی فروش،انتشارات ادیبان،1396
  • بازاریابی استراتژیک، دانشگاه الزهرا،1398