لیلا هوشنگی، دانشیار گروه ادیان و عرفان دانشگاه الزهرا 

سوابق پژوهشی لیلا هوشنگی

   مقالات چاپ شده در مجلات علمي و پژوهشي

   اناجیل رسمی و زنان با نقش رسولانه:مطالعه موردی،

مریم سیاهپوش، طاهره حاج ابراهیمی، لیلا هوشنگی، مجله زن در فرهنگ و هنر،13/بهار1400؛

 رویکرد زنانه نگر به جایگاه زنان در عرفان اسلامی و مسیحیت 

مریم سیاهپوش/ لیلا هوشنگی، مجله زن و فرهنگ،47/ بهار 1400؛

 خدای متشخّص در کشف الاسرار روزبهان بقلی
سمیه خادمی/عظیم حمزئیان/ قدرت الله خیاطیان/ لیلا هوشنگی.فصلنامة علمی ادبیات عرفانی و اسطوره شناختی
س 16  ش 60  پاییز 99 )؛

 نجات و توبه از دیدگاه آبا کلیسا: با تکیه بر آرای یوحنای دمشقی،
زهرا بهشتي اوماسلان عليا /لیلا هوشنگی/ حجت‌ الله جواني/ معرفت ادیان 41/زمستان 98؛

جایگاه زن در تعالیم مکاتب گنوسی مسیحی: مباحث نظری و عملی. مریم السادات سیاهپوش /لیلا هوشنگی / حجت الله جوانی پژوهشنامه ادیان 24/ بهار و تابستان97؛

 • "ویژگی ها و کارکرد حکمت در کتاب مقدس عبری ( تورات) و قرآن"، حمیده امیر یزدانی و لیلا هوشنگی، دوفصلنامه مطالعات تطبیقی قرآن کریم و متون مقدس،شماره اول، بهار و تابستان97؛

 • "ملکوت در تفاسیر عرفانی قرآن و عرفان مسیحیت شرقی"، مهدیه کیانمهر، بی بی سادات رضی بهابادی، لیلا هوشنگی، معرفت ادیان، شماره 31، تابستان96؛

 • "تعامل بابيگانگان ازمنظركتاب مقدس عبري،تلمود و قرآن"، اعظم سادات شبانی، سهیلا جلالی کندری، لیلا هوشنگی، معرفت ادیان، شماره 27، تابستان 95،

 • "عرفای مسلمان و مسئله تجرد و تأهل سالک"، لیلا هوشنگی، سمیه خادمی، دو فصلنامه علمی-پژوهشی، پژوهشنامه عرفان، شماره 14، بهار و تابستان95؛ 

 • " نگارگري و شمايل نگاري: تجلي هنر ديني در ميان شيعيان و مسيحيان"، لیلا هوشنگی و ریحانه غلامیان، معرفت ادیان،تابستان94؛

 •  "شمايل نگاري در الهيات ارتدوكس: نمادها و نشانه هاي آن در كتاب مقدس"، ریحانه غلامیان، لیلا هوشنگی، معرفت ادیان ،شماره ؟، سال 93؛ 

 • "شمایل­ها و تشبّه به خدا: تفسیری عرفانی از شعائر در کلیسای ارتدوکس"، لیلا هوشنگی و ریحانه غلامیان، پژوهشنامه ادیان، دو فصلنامه علمی-پژوهشی،سال هفتم،شماره چهاردهم، پاییز و زمستان 1392؛

 • "مدارس دیوبندیه: نظام آموزشی و پی آمدهای اجتماعی و فرهنگیپژوهشنامه تاریخ تمدن اسلامی دانشگاه تهران، لیلا هوشنگی،  سال 45، شماره دوم، پاییز و زمستان 91؛

 • " تاثیر باورهای یهود در بازتولید نگاه جاهلی به حیات اجتماعی زن در جامعه اسلامی"، فاطمه جعفرنیا، صادق آئینه وند، لیلا هوشنگی، مطالعات تاریخ فرهنگی، شماره 5(پاییز 89)؛

 • "مقایسه تورات شفاهی و حدیث در نقل و روایت، منع نگارش، تدوین و تنسیق" گزارش و ترجمه و نقد بر  مقاله گرگور شوئلر، لیلا هوشنگی،  علوم حدیث ( زمستان 88)؛

 • " بررسي دو رويكرد اساسي در حوزه مطالعات اسلامي: گزارش عيسي در قرآن لیلا هوشنگی،  مطالعات فلسفي- كلامي ،قم، شماره 36، تابستان 87)؛

 • "زمينه هاي يكتا پرستي در شبه جزيره عربستان مطالعات اسلامي ، لیلا هوشنگی،  دانشكده الهيات مشهد، دانشگاه فردوسي،ش65و66،پاييزوزمستان83؛

   

 

 

مقالات ارائه شده در کنفرانسهای علمی

 

 • "بازخوانی و تدبر در کتاب مقدس و قرآن:بنیادگرایان و جایگاه کنونی زنان در جامعه"، لیلا هوشنگی و مریم نظری،  همایش جریان شناسی تدبر قرآن کریم و ظرفیت های اجتماعی آن در ایران معاصر،تهران، تیرماه1400؛

 • "دکتر علی شریعتی و تاریخ صدر اسلام: بررسی دین شناسانه"، لیلا هوشنگی و مهر انگیز نعمتی، در همایش دکتر علی شریعتی و تاریخ اسلام، تهران،سوم اسفند 1391.

 • "ابن حزم و آشنايي او با كتاب مقدس و تلمود"،مراكش، فاس، 1385؛

 • "آشنايي با روشهاي نگارش مقالات دائره المعارفي در حوزه كلام و اديان"، دانشكده الهيات مشهد، 1382؛

 

Magic, Witchcraft   and Religion and Science boundaries in Africa: An essay on Comte's Law of three stages"

by Dr. Leila Hooshangi and HamidehAmiryazdani, South Africa, Cape Town,8 November, 2012;

Role of science in today 's African belief system",by Dr. Leila Hooshangi and HamidehAmiryazdani, South Africa, Durbon,6November, 2012.

   The Function & Entity of Wisdom in The Old Testament & The Quran, by Dr. Leila Hooshangi and HamidehAmiryazdani, Switzerland,Basel, university, 24 October,2017

 

طرحهای پژوهشی

  مقایسه شمایل نگاری در مسیحیت شرقی و نگارگری در شیعه امامیه

 

 

اختراع/اکتشاف/اثربدیع و ارزنده هنری

 

 

 

افتخارات/جوایز

 

 • استاد برگزیده گروه ادیان و عرفان در میان سرآمدان آموزشی 1396

 • پژوهشگر برتر گروه،دانشگاه الزهرا،1393

 • پژوهشگر برگزیده سال 1392

 • پژوهشگر منتخب گروه، دانشگاه الزهرا، سال 1388

 • پژوهشگر برتر گروه،دانشگاه الزهرا،1384

 • تقدیرنامه در مقام مشاور انجمن علمی گروه ادیان  به پاس همراهی و حمایت از نشریات دانشجویی از سوی     معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم و معاونت دانشجویی- فرهنگی دانشگاه الزهرا به سبب کسب رتبه مجله بیکران در جشنواره داخلی دانشگاه الزهرا و جشنواره کشوری

 • کسب رتبه سوم درپایان نامه های برترقرآنی دانشجویی،معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم دانشجو:سکینه صادقیان، استاد راهنما: بی بی سادات رضی بهابادی ؛ استاد مشاور: لیلا هوشنگی                      

 • برنده جايزه مقاله تشويقي از جشنواره مطبوعات اسلامي (سال83) براي مقاله "تحقيق ماللهند"؛

 

کتب تألیف/ترجمه شده

 

 • تاریخ و عقاید نسطوریان ( انتشارات حکمت/ بصیرت، 1389،چاپ دوم 1396)؛

 • درباره يهود،تاليف سه مقاله از مجموعه مقالات پنج گانه همراه با ديگران (كتاب مرجع،86؛ چاپ دوم، 91)؛

 • درباره دين ، ترجمه دو مقاله از مجموعه مقالات، همراه با ديگران (هرمس،83؛ چاپ دوم،89)؛

 • مقایسه قرآن و عهدین،دل آرا نعمتی و لیلا هوشنگی، سمت، 1394؛

 

 

 

سایر پژوهش ها

 

_مقالات در مجلات علمی- ترویجی، علمی- تخصصی:

 

 • مطالعات ادیان و دغدغه ای به نام "روش تحقیق"، فرهنگ امروز،1393

 • "بشارت و انذار در قرآن و عهد قدیم با نظر به کتاب اشعیا"،منهاج، شماره 11, فروردین 1392

 • ." دایره المعارف های ادیان"، لیلا هوشنگی و هدی اوغازی مقدم، مجلهکتابماه دین، شماره  173،اسفند  90؛

 • دایره المعارف اسلام، دریچه ای به حوزه مطالعات اسلامی: گفتگو با دکتر هوشنگی پیرامون بررسی، اهمیت و جایگاه دایره المعارف اسلام، زینب حسینی، مجله بیکران،1387

 • معرفي ونقد كتاب خارجي "زندگاني پيامبراكرم (ص) " همان مجله، ش93-94، تابستان 84 ؛

 • تاليف مقالات " راهنمای كتابشناختي مسيحيت و تاریخ آن" (1)و(2)، مجله كتاب ماه دين ، ش66تا69، بهار و ارديبهشت 82 ؛

 • تاليف مقالاتي در مجله "جهان كتاب" از جمله مقاله اي درنقد وبررسي كتاب  نظیر: اسطوره بازگشت(سال 79)؛ سه سنت فلسفي یا دوراهی ترجمه(سال78)، دانشنامه نگاری:بیداری یا بیماری(سال 78)،

 • "نگاهی اجمالی به اسلام شناسی و شرق شناسیبه مناسبت تجدید چاپ آرائ و افکار اسلام شناسان معاصر آلمانکتاب ماه دین، شماره سوم ،سال 76.

   

  _ مقالات دایره المعارفی:

   

 

 • خاتمیت در ادیان، دانشنامه جهان اسلام، زیر نظرغلامعلی حداد عادل، جلد 18، تهران،1389.

 • تبصره العوام،

 • تحقیق ماللهند،

 • تلمود ،

 • تدوين حديث ،

 •    تمیم داری، لیلی کریمیان-لیلا هوشنگی

 •   بغدادی، عبدالقاهر، لیلا هوشنگی،

 • دنمه، لیلاهوشنگی و محمد کاظم مهاجری،

 • دئوبندی، رمضانعلی ایزانلو ولیلا هوشنگی، جلد  18،1392؛

 • رشید رضا، محمد، صفر جبرئیلی و لیلا هوشنگی، ج 21، 1395

   

   

  _ در دایره المعارف العالم الاسلامی:

   

 

 • بنو اسرائيل، دایره المعارف العالم الاسلامی، اشراف غلامعلی حداد عادل،بیروت، 2011؛

 • بلقيس،

 • بکر کارل هاینریش،

 • بنیامین، 2012؛

 • بیان الادیان،

 • بواده،

 • بسمله،

 • بشربن المعتمر،

 •  

  • ترجمه مقالات زیر؛ حدیث،خوارج ،اباضیه، اینادریس،احمدیه، اثناعشریه، ادریسیَه، اسماعیلیه، امیرعلی،سیًد،انورابراهیم؛ درجلد اول و دوم تفسیر در دایره المعارف جهان اسلام، کنگره کتاب مرجع،1388

  اسطوره هاوقصه ها درقرآن، دایره المعارف قرآن ، انتشارات حکمت، مجلد اول.

   

 

_ مجموعه مقالات

مقاله درمجموعه مقالات: بنیادگرایی و سلفیه، بازشناسی طیفی از جریان های دینی*با عنوان"بنیادگرایی و جریان اصلاحی سلفیه : نحوه مواجهه با جایگاه زن در جامعه"،دانشگاه امام صادق،اسفند 1390

 

 • درباره دین،Routledge Encyclopedia of Philosophy""، مالک حسینی،فاطمه مینایی،محمد منصور هاشمی، لیلا هوشنگی،هرمس، چاپ اول1383،دوم1387، سوم1393.

 • مجموعه مقالات جشننامه دكترمحسن جهانگيري،ابوريحان بيروني و فلسفه يوناني" تاليف ماجد فخري؛به كوشش محمد رئيس زاده وديگران،هرمس       1386

 

 •