لیلا هوشنگی، دانشیار گروه ادیان و عرفان دانشگاه الزهرا 

سوابق اجرایی

   مدير گروه اديان و عرفان الزهرا ( از مرداد 97-تیر 1400)

    عضو هیات مدیره انجمن علمی ایرانی مطالعات قرآنی و فرهنگ اسلامی(خرداد 98-...)

   مدير تحصيلات تكميلي دانشكده الهيات دانشگاه الزهرا (دي85-بهمن86)

    مدير گروه اديان و عرفان الزهرا( دي 86– شهریور92)

   مدیر گروه معارف و کلام بنیاد دایره المعارف اسلامی( 77-83)

 

   مشاور علمی معاون علمی بنیاد دایرة المعارف اسلامی(88 _ آذر 1400)

  مشاور علمي گروه كلام وفرق بنیاد دایره المعارف اسلامی ( 83-88)