لیلا هوشنگی، دانشیار گروه ادیان و عرفان دانشگاه الزهرا 

تحصیلات


دكتري (Ph.D) : ادیان و عرفان تطبیقی ، دانشگاه تهران، 1383

كارشناسي ارشد: ادیان و عرفان تطبیقی، دانشگاه تهران، 1373

كارشناسي : ادبیات زبان انگلیسی، دانشگاه تهران، 1370

 

زمینه های تدریس

  مطالعات کتاب مقدّس

 تاريخ و اعتقادات يهود

 تاريخ و اعتقادات مسيحيت و كليساهاي شرقی

 تاریخ و اعتقادات فرقه های اسلامی