دکتر مونا هوروش

 

تالیفات

فصلی از کتاب

هوروش، م. "زنانگی و تقلید خرابکارانه در نمایشنامه های ادوارد آلبی و فراتر از آن". در کتاب ساختن دنیایی نو، لوس ایریگارای: آموزه ها 2. ویراستاران: لوس ایریگارای و مایکل ماردر. انتشارات پالگریو مک میلان: 208-195. (انگلیسی)

 

مقالات علمی پژوهشی

سیاه منصوری، م. و هوروش، م. "غرب قهرمان، شرق شرور: تحلیلی پسااستعماری از ساختار روایی در رمان هزار خورشید تابان". تحقیقات در زبانشناسی کاربردی 11 (2): 106-95.

حاجی غلام، م. و هوروش، م. "عدم قطعیت همه جاگیر: بررسی پسامدرنیسم در رمان نئورئالیستی دریا اثر جان بنویل". تحقیقات در زبانشناسی کاربردی. 10 (1): 155-171.

نیکوکار، ز. و هوروش، م. (1397). " ایدئولوژی، و دستگاه های سرکوبگر و ایدئولوژیک دولتی در تاراج گیسو اثر الکساندر پوپ". افق های زبان 2 (1). 115-103.

هوروش، م و رضوانجو، س. (1396). "جزیره گنج و نظام مبارزه هژمونیک". افق های زبان 1 (2): 105- 89. (انگلیسی)

هوروش، م. (1393). "بازیگر کلمات: زنانگی، نمایشگری و آفرینش در رمان بازی آخر بانو".  نقد ادبی 28: 188-169.

هوروش، م. و پورگیو، ف. (1390). "مارتای مقلد: زنانگی، نقاب-بازی و نمایشگری در نمایشنامه چه کسی از ویرجینیا ولف می ترسد ادوارد آلبی".  آتلانتیس 33 (2): 25-12. (انگلیسی). <لینک دوم>

هوروش، م. (1389). "سیاره ای خارج از مدار: نگاهی به پسا مدرنیسم در رمان همنوایی شبانه ارکستر چوب ها". پژوهش ادبیات معاصر جهان 58: 167-149.

هوروش، م و پورگیو، ف. (1387). "قهرمان و مناصب قدرت در رمان تبصره 22 و ایلیاد". فصلنامه انجمن علمی آموزش زبان و ادبیات ایران  9 (3): 164- 143. (انگلیسی)

 

سخنرانی ها و مقالا ت ارائه شده در همایش ها

گرجی محمدزاده، ن. و هوروش، م. "زاویه دید در داستان الکترونیک: زاویه دید غیر متمرکز در 10:01 اثر لنس اولسن" ارائه شده در اولین کنفرانس بین المللی مطالعات زبان، اصفهان، ایران. 20 تا 22 آذر 1398.

هوروش، م. "داستان مصور دیجیتال و مخاطب نوجوان: از سوادهای چندگانه تا مسئولیت اجتماعی". هفتمین همایش ملی متن پژوهی ادبی، تهران، ایران. 22 خرداد 98.

گرجی محمدزاده، ن. و هوروش، م. "داستان دیجیتال به عنوان رایزوم: تحلیل دولوزی از کتاب مصور اینترنتی هوبو لوبوی هملین". ارائه در شانزدهمین کنفرانس بین المللی انجمن آموزش زبان و ادبیات انگلیسی ایران، شیراز، ایران. 23-25 بهمن 1397. (به انگلیسی)

کلانتری، ا. و هوروش، م. "استعمار دوگانه و چند فرهنگی در رمان شن روان نلا لارسن". ارائه در اولین کنفرانس بین المللی با محوریت زبان، ارومیه، ایران. 13 و 14 مهرماه 96. (به انگلیسی)

حاجی غلام، م. و هوروش، م. "فضاهای غیر قاطع: پسامدرنیسم در روایت رمان دریا اثر جان بنویل". ارائه در پانزدهمین کنفرانس بین المللی انجمن آموزش زبان و ادبیات انگلیسی ایران. 3-1 آذر 1396. (به انگلیسی)

کلانتری، ا. و هوروش، م. "یک انتخاب کهن الگویی: سفر قهرمانانه غیر/ممکن ضد قهرمان پسامدر در رمان تبصره 22". ارائه در پنجمین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در مطالعات زبان، تهران، ایران. 30 آذر 1396. (به انگلیسی)

سبحانی، م. و هوروش، م. "از ادبیات مدرن جهان تا سینمای پسا مدرن ایران: نقد فیلم پله آخر".ارائه پوستر در از واژه تا تصویر: اولین همایش ملی بینارشته ای ادبیات و سینما، تهران، ایران. 30 بهمن 1394.

هوروش، م. "زن، تفاوت و تقلید در نظریات لوس ایریگارای". ارائه در پانزدهمین دوره هفته پژوهش و فناوری در دانشگاه الزهرا، تهران، ایران. آذر 1393.

هوروش، م. دو سخنرانی در زمینه "زنانگی، اجرا و تقلید در نمایشنامه های ادوارد آلبی" در سمینار یک هفته ای سالانه لوس ایریگارای برای دانشجویان دکتری منتخب، بریستول، انگلستان. خرداد 1390. (به انگلیسی)

هوروش، م. "در جستجوی کمال: هنر تعادل در غرور و تعصب". ارائه در هیجدهمین همایش رمان نویسان انگلیسی دانشگاه صنعتی خاور میانه: جین آستن و آثارش، آنکارا، ترکیه. 26-25 آذر 1389. (به انگلیسی)

هوروش، م. و دیگران. "پسامدرنیسم و ادبیات". ارائه پنل در پنجمین نشست نقد ادبی معاصر دانشگاه شیراز، شیراز، ایران. مهر 1387.

هوروش، م. "گذار خواننده از مفهوم به نا محتوم: معرفت شناسی و هستی شناسی در آبی ماورای بحار شهریار مندنی پور". ارائه در همایش بین المللی داستان کوتاه: گسترش و گستره آن در ایران و جهان، تهران، ایران. 2-1 اسفند 1386.

 

نشست ها

نشست نقد فیلم پرویز به کارگردانی مجید برزگر با حضور کارگردان. باغ کتاب تهران. 26 بهمن 1396.

نشست نقد کتاب بادبادک باز نوشته خالد حسینی. باغ کتاب تهران. 25 بهمن 1396.

 

نظارت بر پژوهش

استاد ناظر پروژه پسا دکترا

محقق پسا دکتری: دکتر معصومه مهنی، فارغ التحصیل از دانشگاه پوترا مالزی. عنوان پروژه پسا دکتری در دانشگاه الزهرا: "مطالعات تروما". 97-1396.

 

استاد راهنما

پایان نامه کارشناسی ارشد ادبیات انگلیسی. "غرب قهرمان، شرق شرور: تحلیل پسا استعماری از ساختار روایی در رمان های بادبادک باز و هزار خورشید تابان اثر خالد حسینی". توسط مریم سیاه منصوری. دانشگاه الزهرا. تاریخ دفاع 1398/4/5.

پایان نامه کارشناسی ارشد ادبیات انگلیسی. "بررسی مقایسه ای روایت در داستان دیجیتال و داستان فرامتنی: هوبو لوبوی هملین و خانه ی برگ ها". توسط نگار گرجی محمدزاده. دانشگاه الزهرا. 99/7/10.

پایان نامه کارشناسی ارشد ادبیات انگلیسی. "بدن های نافرمان: مطالعة تطبیقی مادرانگی و زنانگی در دو رمان داستان ندیمه و رود راوی". توسط عاطفه کریمی اعظم. دانشگاه الزهرا. 99/7/29.

پایان نامه کارشناسی ارشد ادبیات انگلیسی. "زنان و ديگر جانداران: خوانش روانشناختی فمينيستی از رمان سه گانه ارباب حلقه ها". توسط پریسا قنبریان. دانشگاه الزهرا.

پایان نامه کارشناسی ارشد ادبیات انگلیسی. "خاطره، دیاسپورا و پیوند خوردگی فرهنگی در عطر سنبل، عطر کاج و خندیدن بدون لهجه اثر فیروزه جزایری دوما ". توسط بهاره رفعتی. دانشگاه الزهرا. 99/12/24.

پایان نامه کارشناسی ارشد ادبیات انگلیسی. "تروما، روایت و هویت پسا 11/9: بررسی تطبیقی مرد در حال سقوط دان دلیلو و آبی ماورای بحار شهریار مندنی پور". توسط سلما رضوانجو. دانشگاه الزهرا.

پایان نامه کارشناسی ارشد ادبیات انگلیسی. "مهاجر مسلمان پسا 11/9: جامعه، طبیعت و ترومای روانشناسانه در دو رمان تسلیم اثر امی والدمن و بنیادگرای مردد اثر محسن حمید". توسط بهاره یوسفی. دانشگاه الزهرا.

پایان نامه کارشناسی ارشد ادبیات انگلیسی. "پویایی رئالیسم هیستریک در رمان های ان دبلیو اثر زیدی اسمیت و بریک لین اثر مونیکا علی". توسط عطیه خوشرو. دانشگاه الزهرا. (در حال انجام).

پایان نامه کارشناسی ارشد ادبیات انگلیسی. "تصویر زنان مهاجر در چهار رمان از ادبیات داستانی مهاجرت قرن 21 در آمریکا". توسط ندا زارعی قبادی. دانشگاه الزهرا. (در حال انجام).

پایان نامه کارشناسی ارشد ادبیات انگلیسی. "سوژه های پسا انسانی و تراانسانی در سه گانه دونده هزارتو". توسط سیما نوری. دانشگاه الزهرا. (در حال انجام).

پایان نامه کارشناسی ارشد ادبیات انگلیسی. "افکت و احساس در آثار برگزیده مارتین مکدونا". توسط زهرا دوست محمدی. دانشگاه الزهرا. (در حال انجام).

پایان نامه کارشناسی ارشد ادبیات انگلیسی. "عبور از مرز و شکل گیری هویت در دو رمان فرار به غرب اثر محسن حمید و آتش خانگی اثر کامیلا شمسی". توسط زهرا بختیاری. دانشگاه الزهرا. (در حال انجام).

پایان نامه کارشناسی ارشد ادبیات انگلیسی. "واقعیت، افکت و خیال: بررسی واقعیت افکتیو در آثار منتخب کرت ونه گات". توسط زهرا جزایری مقدس. دانشگاه الزهرا. (در حال انجام).

پایان نامه کارشناسی ارشد ادبیات انگلیسی. "گرایش های متامدرنیستی در آثار منتخب سارا کین". توسط سنا حائری. دانشگاه الزهرا. (در حال انجام).

پایان نامه کارشناسی ارشد ادبیات انگلیسی. "همدلی و افکت در رمان آیا آدم مصنوعی ها خواب گوسفند برقی می بینند؟ اثر فیلیپ کی. دیک و فرانکنشتاین اثر مری شلی". توسط روژین ایرانی طلب. دانشگاه الزهرا. (در حال انجام).

 

استاد مشاور

رساله دکتری ادبیات انگلیسی. "داستان کاراگاهی زنانه پرتسکای: کاربرد فمینیسم امروزی". توسط مریم ایمانی. دانشگاه تهران.

رساله دکتری ادبیات انگلیسی. "خط سیر فرافلسفه و پسامدرنیسم در آثار دیوید فاستر والاس". توسط نرجس جعفری لنگرودی. دانشگاه تهران.

پایان نامه کارشناسی ارشد ادبیات انگلیسی. "تحلیل ضد قهرمان رمان اولیس اثر جیمز جویس با استفاده از تئوری دولوز". توسط اعظم کردمیر. دانشگاه الزهرا.

پایان نامه کارشناسی ارشد ادبیات انگلیسی. "اخلاق، قدرت و گفتمان در دو نمایشنامه فاستوس اثر دیوید ممت و دکتر فاستوس اثر کریستوفر مارلو از دیدگاه میشل فوکو". توسط محیا حاجی غلام. دانشگاه الزهرا.

پایان نامه کارشناسی ارشد ادبیات انگلیسی. "کورای نشانه ای: خوانش کریستوایی از رویای شب نیمه تابستان و هر طور دوست دارید شکسپیر". توسط نسرین خلیلی جعفرآباد. دانشگاه تهران. تاریخ دفاع 19/4/96.

پایان نامه کارشناسی ارشد ادبیات انگلیسی. "پیوندخوردگی فرهنگی در رمان های رگتایم و پیشروی اثر ای. ال. داکتارو". توسط طوبی سلیمانی موحد. دانشگاه تهران. تاریخ دفاع 9/11/95.

پایان نامه کارشناسی ارشد ادبیات انگلیسی. "تحلیل محتوای مقایسه ای از کتابهای آموزشی زبان: اقتباس از سبک زندگی متداول ایرانی در عصر حاضر". توسط فروغ رضا مشرقی. دانشگاه الزهرا. تاریخ دفاع 23/12/93.

 

داور

رساله دکتری ادبیات انگلیسی. "رئالیسم هیستریک در رمان های توماس پینچن: رنگین کمان جاذبه، میسون و دیکسون، و در مقابل روز". توسط راضیه رحمانی. دانشگاه تهران. خرداد 1397.

پروپوزال رساله دکتری ادبیات انگلیسی. "بررسی تطبیقی سنت پیکارسک در ادبیات داستانی انگلستان و آمریکا در دهه 1950". توسط ساسان بصیر. دانشگاه تهران. دی 1396.

پروپوزال رساله دکتری پژوهش هنر. "فراروایت وب/رایزوم: روایت شناسی هنر اینتراکتیو از گذر بارت، دولوز-گتاری، ژنت و پرینس". توسط فاطمه مولازاده. دانشگاه الزهرا. اسفند 1395.

رساله دکتری ادبیات انگلیسی. "چندفرهنگ گرایی در آثار منتخب زیدی اسمیت، مونیکا علی و براتی موخرجی". توسط زهرا طاهری. دانشگاه تهران. دی 1393.

 

 

داوری مجلات

مجله افق های زبان، دانشگاه الزهرا، تهران

مجله زبان پژوهی، دانشگاه الزهرا، تهران

مجله مطالعات ادبی فارسی، دانشگاه شیراز، شیراز

مجله نقد ادبی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران

مجله پژوهش در زبانشناسی کاربردی، دانشگاه شهید چمران، اهواز

Sage Open، انتشارات Sage

 

داوری کتاب

داور بخش ترجمه داستان 38 امین جایزه بین المللی کتاب سال. 1399.

داور بخش ترجمه داستان 37 امین جایزه بین المللی کتاب سال. 1398.

داوری کتاب های قابل ترجمه برای سازمان کتب دانشگاهی (سمت). 1399.

داور انتشارات دانشگاه خلیج فارس. 1397.