دکتر مونا هوروش


سابقه تدریس

استادیار ادبیات انگلیسی دانشگاه الزهرا. 1391 تا کنون.

استاد مدعو پردیس بین الملل دانشگاه تهران. 1396 تا کنون.

مدرس مدعو دانشگاه الزهرا. 1388 تا 1391.

مدرس مدعو دانشگاه شیراز. 1386 تا 1388.

مدرس مدعو دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز. 1386- 1387.

مدرس مدعو موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی زند. 1386 تا 1389.

مدرس مدعو موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی حافظ. 1387 تا 1389.

مدرس زبان انگلیسی مرکز زبان دانشگاه شیراز. 1380 تا 1389.

 

 دروس تدریس شده

کارشناسی ارشد

نقد ادبی 1 و 2

روش تحقیق

نمایشنامه معاصر انگلیسی

داستان بلند (رمان)

داستان کوتاه و بلند

ادبیات آمریکا

ادبیات اروپا

 

کارشناسی

ادبیات جهان

ادبیات آمریکا

سیری در تاریخ ادبیان انگلیس 1 و 2

رویکردهای نقد ادبی

تاریخ نقد ادبی

مکاتب ادبی

نمایشنامه کلاسیک و رنسانس

نمایشنامه مدرن

رمان قرن 18 و 19

رمان قرن 20

داستان کوتاه

بیان شفاهی داستان کوتاه

درآمدی بر ادبیات 1 و 2

نثر ادبی

شعر ساده

فنون و صناعات ادبی

مقاله نویسی

ترجمه ادبی 1 و 2

فنون یادگیری

زبان عمومی

زبان پیش دانشگاهی

گرامر 1 و 3

 

زبان انگلیسی

آمادگی TOEFL/ IELTS

آمادگی کنکور دکتری

بحث آزاد و مکالمه

ترمیک و فشرده

 

کارگاه ها

کارگاه نقد ادبی و سینما 2: نقد روانشناختی. 3 جلسه 5 ساعته. دانشگاه الزهرا. فروردین و اردیبهشت 94.

کارگاه نقد ادبی و سینما 1: نقد روانشناختی. 5 جلسه 4 ساعته. دانشگاه الزهرا. آبان و آذر 93.

کارگاه نمایش و نقد فیلم: آثار برجسته و اثرگذار. 4 جلسه 3 ساعته. فروردین و اردیبهشت 93.

سلسله کارگاه های نقد نمایشنامه: شاهکارهای جهان. 10 جلسه. معاونت فرهنگی دانشگاه شیراز.  1386-87.

کارگاه استفاده از بازی در آموزش زبان انگلیسی. 1 جلسه 5 ساعته. با همکاری خانم کلادیا بارفوس. مرکز زبان دانشگاه شیراز. پاییز 1385.