دکتر مجید ممهد هروی، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا

 

زمینه های تدریس

 

کلیه دروس گرایش آلی رشته شیمی در مقاطع مختلف

 

استاد راهنمای بیش از 100 پروژه دانشجویی در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری