فاطمه حسن پور، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 

تحصیلات


دكتري (Ph.D) :پژوهش هنر 

كارشناسي ارشد:صنایع دستی- طرح و تولید

كارشناسي : صنایع دستی

 

زمینه های تدریس

1)  هنر و تمدن اسلامی(2) دانشگاه پیام نور تبریز؛ دانشگاه هنر اسلامی تبریز؛ دانشگاه الزهرا

2) سیر تحول و تطور نقوش دانشگاه هنر اسلامی تبریز

3)  تاریخ سفال ایران( مقطع ارشد) دانشگاه هنر اسلامی تبریز

4)  شیوه های هنر اسلامی  دانشگاه هنر اسلامی تبریز

5)  شناخت بازارهای جهانی هنرهای اسلامی( مقطع ارشد) دانشگاه هنر اسلامی تبریز                                            

6) آشنایی با کارگاههای صنایع دستی  دانشگاه پیام نور واحد تبریز؛ دانشگاه الزهرا

7) مرمت و نگهداری آثار هنری ( 1 ) ( مرمت نسخه های خطی همراه با انواع صحافی ) دانشگاه پیام نور تبریز

8) مرمت و نگهداری آثار هنری ( 2 ) ( مرمت اشیا ء سفالین  ) دانشگاه پیام نور تبریز

9) مبانی هنرهای تجسمی(1) در دانشگاه علم و فرهنگ تهران 

10) چاپ سنتی  دانشگاه الزهرا

11) تاریخچه کتابت  دانشگاه الزهرا

12)  تاریخ هنر 1  دانشگاه الزهرا

13)  تاریخ هنر 2  دانشگاه الزهرا

14) کارگاه پروژه تخصصی دانشگاه الزهرا- ارشد صنایع دستی

15)  شیوه های ساخت و طراحی در هنرهای سنتی  دانشگاه الزهرا- ارشد طراحی صنعتی

16)  هنر و تمدن اسلامی (1)  دانشگاه الزهرا- ارشد طراحی صنعتی