دکتر سید محمد حسین هاشمی نژاد، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا  (س)

سوابق اجرایی

رئیس آموزش هاي آزاد و مجازي دانشگاه الزهرا (س)  از شهریور 95 مهر 97

عضو شوراي سیاست گذاري فناوري اطلاعات دانشگاه الزهرا (س) از بهمن 95 تا کنون