دکتر سید محمد حسین هاشمی نژاد، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا  (س)

تحصیلات


   دكتري (Ph.D) :دکترای تخصصی مهندسی نرم افزار - تربیت مدرس

   كارشناسي ارشد: مهندسی نرم افزار - تربیت مدرس

   كارشناسي : مهندسی نرم افزار - تربیت معلم تهران

 

زمینه های تدریس

   مهندسی نرم افزار - تحلیل و طراحی سیستم ها - مهندسی نرم افزار پیشرفته

   طراحی شی گرا

   روش های رسمی در نرم افزار

   رایانش تکاملی

   آزمون نرم افزار

   انبار داده و هوش تجاری