فریده حق بین، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 

فریده حق بین، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا

 
استاد گروه زبان شناسی

 

 

 

درجه

رشته

سال اخذ

دانشگاه

کشور

معدل

کارشناسی

مترجمی انگلیسی

1366

الزهرا

ایران

 18/03

کارشناسی ارشد

زبان­شناسی

1370

تهران

ایران

 18/82

دکتری

زبان­شناسی همگانی

1383

علامه طباطبایی

ایران

 18/98

             

   آدرس:تهران، خیابان ده ونک، دانشگاه الزهرا، دانشکده ادبیات، گروه زبان شناسی

   تلفن:02185692344

   دورنگار :02188048038

   پست الکترونیک :fhaghbin@alzahra.ac.ir