ناهید هادیان دهکردی ، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 

سوابق اجرایی

   معاون اموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده علوم ریاضی از شهریور 1393 تا ابان 1398

   مدیر دفتر طرح و برنامه از اذر ماه 1390 تا بهمن ماه 1392

   مدیر دفتر طرح و برنامه دانشگاه از اردیبهشت 1388 تا دی ماه 1389

   معاون اداری و مالی دانشکده علوم پایه از اردیبهشت 1372 تا شهریور 1374