ناهید هادیان دهکردی ، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 

تحصیلات


دكتري (Ph.D) : ریاضی محض- جبرجابجایی

كارشناسي ارشد: ریاضی محض- جبر 

كارشناسي : ریاضی

 

زمینه های تدریس

   کلیه دروس جبر دوره کارشناسی

   دروس جبر دوره کارشناسی ارشد گرایش جبرجابجایی

   دروس دکتری گرایش جبرجابجایی