ناهید هادیان دهکردی ، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 


ناهید هادیان دهکردی  ، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا

 
استادیار گروه    دكتري (Ph.D) : ریاضی محض- جبرجابجایی

   كارشناسي ارشد: ریاضی محض- جبر

   كارشناسي : ریاضی


   آدرس:تهران، خیابان ده ونک، دانشگاه الزهرا، دانشکده علوم ریاضی.- طبقه پنجم خوارزمی- اتاق 515

   تلفن:. داخلی 2098

   دورنگار :..............

   پست الکترونیک: n.hadian@alzahra.ac.ir