حدیث رجبی، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 

مقالات چاپ شده در مجلات علمي و پژوهشي

 1. تفوق برهان صدیقین ابن سینا بر براهین وجودی

2. فرایند خویش فهمی انسان در نظر ابن سینا

3. principle of the rule simple reality is the whole things in thoughts of the leader of theosophists  mulla sadra 

 

 

مقالات ارائه شده در کنفرانسهای علمی

 1.بررسی ضرورت خدااندیشی بر اساس برخی نظریات روانشناسی ادراک و حکمت ابن سینا

2. وجه تشابه خدا اندیشی دکارت با مبانی علیت در حکمت اسلامی

3. نظام اغواگری کابالیسم

4. معنی حیات در قرآن( با تکیه بر نظر علامه طباطبایی در تفسیر المیزان)

5. نسبت اسلام و ایمان از دیدگاه علامه طباطبایی در تفسیر المیزان

6. معرفت شناسی مبانی تئوریک آخرالزمان بر اساس آیات آخرالزمانی قرآن

7. بررسی دلالت برخی فرازهای نامه 31 نهج البلاغه بر کرامت فطری انسان


 

 

 

طرحهای پژوهشی

 

 

 

اختراع/اکتشاف/اثربدیع و ارزنده هنری

 

 

 

افتخارات/جوایز

 

 

کتب تألیف/ترجمه شده

1. توحید افعالی و مراتب آن در اندیشه اسلامی

2. وحی و نبوت در اندیشه سینوی؛ نقش قوه حدس و خیال در دریافت وحی

 سایر پژوهش ها

1. کرسی علمی_ترویجی فرآیند خویش فهمی انسان از نظر ابن سینا