حدیث رجبی، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 

تحصیلات


دكتري (Ph.D) :  فلسفه تطبیقی

كارشناسي ارشد:   فلسفه و کلام اسلامی

كارشناسي : فلسفه و حکمت اسلامی

 

زمینه های تدریس

   فلسفه

   منطق

   کلام و معارف اسلامی