رامین گلشائی دانشگاه الزهرا

روش تحقیق در زبان‌شناسی
 عنوانمالکدسته‌بندیتاریخ اصلاححجم تعداد دانلود
تمرین 1 تمرین1397/07/0612.74 KBدانلود151
تمرین 2 تمرین1397/07/0613.24 KBدانلود151
تمرین 3 تمرین1397/07/0613.53 KBدانلود139
تمرین 4 تمرین1397/07/0613.56 KBدانلود155
تمرین 5 تمرین 1397/07/0613.09 KBدانلود135
شیوه استناددهی APA فایل راهنما1397/08/27539.87 KBدانلود138
طرح درس روش تحقیق در زبان‌شناسی طرح درس1397/07/06532.22 KBدانلود175