رامین گلشائی دانشگاه الزهرا

مقالات چاپ شده در مجلات علمي-پژوهشي و آی.اس.آی

 • Golshaie, R. (2011). Representing mental spaces and dynamics of natural language semantics. BRAIN. Broad Research in Artificial Intelligence and Neuroscience, 2(1), 44-58.
 • گلشائی،‌ رامین (1389). آشنایی با ELAN: نرم‌افزار نشانه‌گذاری و تحلیل منابع زبانی چندرسانه‌ای. پژوهش علوم انسانی، 24، صص. 51-64.

سخنرانی و کنفرانس

 • Mohebi, A., Golshaie, R., Ganjefar, S., Jalalimanesh, A., Afshar, P., Aali Hosseini, A., Ghoreishi, S. A., Badamchi, A. (2016). Conceptual framework for RoboDoc: A new social robot for research assistantship. Social Robotics: 8th International Conference, ICSR 2016, Kansas City, USA, Nov. 1-3, pp. 808-818.
 • Golshaie, R. and Golfam, A. (2013). The effect of language use on metaphor processing: Evidence from Persian. The 5th International Conference of Cognitive Science. Shahid Beheshti University, Tehran, Iran.
 • Golshaie, R. (2009). Computer simulation of mental spaces: a network-based approach. In Abstract Book: 3rd International Conference of Cognitive Science, 3-5 March, Tehran, Iran.
 • موسوی، فرزانه، گلشائی، رامین، حق‌بین، فریده (1399). ضرب‌المثل‌های عامیانه ترکی آذری از منظر زبان‌شناسی شناختی. دومین همایش ملی معنی‌شناسی شناختی، 2 دی، تهران، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
 • گلشائی، رامین (1399). استعاره شناختی از منظر عصب-روان‌شناسی زبان. نخستین مدرسه مجازی زبان‌شناسی شناختی. موسسة آموزش عالی علوم شناختی و دانشگاه تربیت مدرس.
 • گلشائی، رامین (1399). زبان‌شناسی پیکره‌ای و کاربردهای آن در مطالعات شناختی و روان‌شناختی زبان. سری وبینارهای علمی موسسه دانش زبان و مغز.
 • گلشائی، رامین و بزمی، سیما (1397). جنسیت، کنشگری و مشروعیت در داستان‌های کودکان: رویکرد تحلیل گفتمان انتقادی. هفتمین همایش بین‌المللی زبان‌شناسی ایران، 3 و 4 مهر، تهران، دانشگاه علامه طباطبایی.
 • گلشائی، رامین (1393). رویکردی رایانشی-پیکره‌ای به زبان‌شناسی شناختی فارسی. در مجموعه مقالات سومین همایش زبان‌شناسی رایانشی، 28 و 29 آبان، تهران، دانشگاه صنعتی شریف.
 • گلشائی، رامین (1388). واج‌شناسی از منظر زبان‌شناسی شناختی. اولین همایش ملی آموزش زبان فارسی و زبان‌شناسی، 3-4 اسفند، دانشگاه فردوسی مشهد.
 • گلشائی، رامین و کامبوزیا، عالیه کرد زعفرانلو (1386). نرم‌افزار بازشناسی رشته‌های تک‌هجایی فارسی بر اساس مدل ماشین حالت‌متناهی غیرقطعی. در مجموعه مقالات هفتمین همایش زبان‌شناسی ایران، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران: انتشارات سمت. صص. 479-490.

طرحهای پژوهشی

 • مجری طرح پژوهشی «بررسی شبیه‌سازی ذهنی نمود دستوری در افعال کنشی زبان فارسی: مطالعه‌ای روان‌زبان‌شناختی». با حمایت صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور، 1396-1398.
 • مجری طرح پژوهشی «بررسی ساختار گفتمانی چکیده‌های پایان‌نامه‌های فارسی در برخی رشته‌های علوم انسانی، فنی‌مهندسی و علوم پایه»، پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک)، 1395-1396.
 • همکار طرح پژوهشی «ایجاد و توسعه روبوداک: روبات پژوهشیار (فاز 1)»، پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک)، 1394-1395.
 • مجری طرح پژوهشی «شناسایی هویت نویسنده بر اساس زبان فردی: پژوهشی پیکره‌ای در زبان فارسی»، پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران، 1394-1395.
 • مجری طرح پژوهشی «رویکردی پیکره‌ای و ساخت‌بنیاد به طبقه‌بندی معانی واژگانی در زبان فارسی»، پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران، 1392-1393.

کتب تألیف/ترجمه شده

 • گونسالس-مارکس، مونیکا، میتلبرگ، ایرنه، کولسن، سیانا، و اسپایوی، مایکل جی. (1398). روش‌های تجربی در زبان‌شناسی شناختی. مترجم: رامین گلشائی. تهران: انتشارات سمت.
 • تاگارد، پل (1391). ذهن: درآمدی بر علوم شناختی. مترجم: رامین گلشائی. تهران: انتشارت سمت و پژوهشکده علوم شناختی.
 • میک، یان (1393). پژوهش و نگارش کتاب درسی. مترجمان: شهروز مرادزاده و رامین گلشائی. تهران: انتشارات سمت.

راهنمایی و مشاوره پایان‌نامه

راهنمایی:

 • بررسی تاثیر نمود فعل بر بازنمایی ذهنی رویداد و تفسیر ضمایر مبهم در زبان فارسی (کارشناسی ارشد- بهناز مختاری)
 • بررسی ضرب‌المثل‌های ترکی آذری در چارچوب معنی‌شناسی شناختی (کارشناسی ارشد-فرزانه موسوی)
 • بررسی داستان‌های کودکان رده سنی (ب) از منظر تحلیل گفتمان انتقادی (کارشناسی ارشد-سیما بزمی)

مشاوره:

 • درک استعاره‌های متعارف و بدیع در زبان فارسی بر اساس روش پتانسیل‌های وابسته به رویداد (دکتری-محمدرضا خالقی)
 • بازنمایی دوران استبداد در ادبیات ایران و جمهوری آذربایجان بر مبنای انگاره کنشگران اجتماعی ون‌لیوون: مطالعه موردی رمان‌های «رازهای سرزمین من» اثر رضا براهنی و «حکم مرگ» اثر الچین افندیف (کارشناسی ارشد-راضیه افتخاری)