رامین گلشائی دانشگاه الزهرا

 

رامین گلشائی
استادیار زبان‌شناسی
دانشگاه الزهرا

golshaie@alzahra.ac.ir رایانامه:


 

 

رامین گلشائی دانش‌آموخته رشته زبان‌شناسی از دانشگاه تربیت مدرس و عضو هیات علمی گروه زبان‌شناسی دانشگاه الزهرا است. علایق تحقیقاتی وی عمدتاً در حوزه‌ زبان‌شناسی آزمایشگاهی و داده‌بنیان با تمرکز بر رویکردهای شناختی به نحو، معنی‌شناسی و پردازش گفتمان است. وی پیش از پیوستن به گروه زبان‌شناسی دانشگاه الزهرا، به مدت 4 سال عضو هیات علمی گروه زبان‌شناسی رایانشی پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک) بوده است. در طول این مدت، طرح‌های پژوهشی مختلفی مرتبط با معنی‌شناسی شناختی و پیکره‌ای، تشخیص خودکار هویت نویسنده و متن‌کاوی به انجام رسانده است.
 

.