گلنار مهران، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 

تحصیلات


   دكتري (Ph.D) : آموزش و پرورش

   كارشناسي ارشد: آموزش و پرورش

   كارشناسي : روان شناسی و جامعه شناسی

 

 ۱۳۶۸ :فوق دکتری علوم تربیتی ، دانشگاه کالیفرنیا، لس انجلس (UCLA) امریکا

حوزه تخصصی:اموزش و پرورش تطبیقی:اموزش و پرورش در خاورمیانه و شمال افریقا

 

 ۱۳۶۷: دکتری، علوم تربیتی ، دانشگاه کالیفرنیا، لس‌انجلس (UCLA) امریکا

حوزه تخصصی: اموزش و پرورش تطبیقی

 

۱۳۵۹: فوق لیسانس، علوم تربیتی، دانشگاه هاروارد Harvard university امریکا

حوزه تخصصی: مدیریت و برنامه ریزی اموزشی

 

 ۱۳۵۸:لیسانس روانشناسی و جامه شناسی،دانشگاه کالیفرنیای جنوبی USC امریکا

 

۱۳۵۶: دوره اموزشی علوم سیاسی، دانشگاه کمبریج University of Cambridge انگلستان

 


 

دوره های آموزش حرفه ای

 

 ۱۳۹۹ : “ بين المللی سازی برنامه درسی“ 

 دانشکده علوم تربيتی و توسعه انسانی بوستون کالج College Boston آمریکا

 

۱۳۹۸ :“ اندیشکده آموزش جهانی: توانمند سازی شهروندان جهانی“

دانشکده علوم تربيتی دانشگاه هاروارد University Harvard آمریکا

 

۱۳۶۸: “ آموزش بزرگساالن“ دانشکده علوم تربيتی، دانشگاه ماساچوست، امهرست

 آمریکا University of Massachusetts, Amherst


فعاليتهاي آموزشي

 الف/ ايران

 ۱۳۹۵ -تا کنون   استاد   دانشکده علوم تربيتی و روان شناسی دانشگاه الزهرا  ۱۳۷۷-۱۳۹۵      دانشیار دانشكده علوم تربيتي و روان شناسي دانشگاه الزهرا

۱۳۷۹-۱۳۷۴       استاد مدعو  دانشكده روانشناسي و علوم تربيتي دانشگاه شهيدبهشتي

۱۳۹۱-۱۳۶۹       استاد مدعو  دانشكده روان شناسي و علوم تربيتي دانشگاه علامه                                    طباطبایی

۱۳۶۸-۱۳۷۷       استادیار  دانشكده علوم تربيتي و روان شناسي دانشگاه الزهرا

 

 ب/خارج از ايران

Spring 2002, 1997, 1993, 1991

 Visiting Professor of Education Graduate School of Education  University of California, Los Angeles, USA

 

Summer 1990

Lecturer, International and Area Studies

 Summer Institute for Educators

The Middle East Office for International Studies and Overseas Programs University of California, Los Angeles, USA

 

1988-89

Lecturer, Graduate School of Education University of California, Los Angeles, USA

 

1987

Lecturer, International and Area Studies

 Teacher Training Institutes

The Middle East Office of International Studies and Overseas Programs University of California, Los Angeles, USA


مشاور آموزشی

 الف/ایران

۱۳۷۲-۱۳۷۱ یونسکو، تهران

۱۳۷۹-۱۳۷۰ یونيسف، تهران

 

 ب/خارج از ايران

۱۳۸۲یونسکو پاریس، فرانسه

۱۳۷۹یونيسف مسقط، عمان

۱۳۹۱ -۱۳۷۷ بانک جهانی واشنگتن دی سی، آمریکا

۱۳۷۳- ۱۳۷۴یونيسف، دفتر منطقه ای خاورميانه و شمال آفریقا امان، اردن

۱۳۷۱ یونسکو پاریس، فرانسه