لیلا غزاله ، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 

مقالات چاپ شده در مجلات علمي و پژوهشي

 

لیلا غزاله، مرضیه بهنام پور. بررسی نحوه توزیع وزن روی پاها و بازوی گشتاور نیروی عکس العمل زمین حول مفصل مچ پا در وضعیت ایستاده در زنان مبتلا به کف پای صاف. مجله پژوهش در علوم توانبخشی. 1397. (5) 14. 1-9.

 

L. Ghazaleh, B. Saleh-Sedghpour, N. Mohajerinejad, E. Mansoobi. Comparing three footprint grades to evaluate footprint indexes for flat foot diagnosis. Physical Treatments. 2019. 9(3). 137-145

 

 

F. Mobini, M. Anbarian, L. Ghazaleh. Effect of Ankle Brace on the Activity and Co-Contraction of Ankle Muscles During Single-Leg Landing. 2019. IRJ. V:17, N:1

 

 

ندا عصری، نادر فرهپور، لیلا غزاله. بررسی میزان فعالیت و هم انقباضی عضلات زانو و مچ پا در راه رفتن به جلو و عقب در افراد سالم. مجله پژوهش در علوم توانبخشی.1396. (6) 13. 309-317.

 

لیلا غزاله، امیرعلی جعفر نژاد گرو، بهرام صالح صدق پور. ارتباط و پایایی آزمونهای تعیین پای غیربرتر جهت ارزیابی تعادل در وضعیت ایستاده. مجله پژوهش در علوم توانبخشی.1396. (5) 13. 255-262.

 

Leila Ghazaleh, Mehrdad Anbarian, Mohsen Damavandi. Prediction of body of center of mass acceleration fram trunk and lower limb joints acceleration during quiet standing. Physical Treatments. 2017. V: 7. N:2

 

ادیب‌ پور ناهید، غزاله لیلا، حاتمی فرزانه. پیش ‌بینی توانایی شوت بسکتبال براساس ویژگی‌های آنتروپومتریک، دامنه‌ حرکتی و قدرت اندام فوقانى در دختران بسكتباليست نخبه . مجله بیومکانیک ورزشی. 1394. (3) 2. 5-13.

 

Leila Ghazaleh, Mehrdad Anbarian, Mohsen Damavandi, Mohammadtaghi Karimi. Dynamics Study of Ankle Joint during Quiet Standing Bal­ance Control  with Emphasis on Dominant and Non-dominant Lower Limb. Physical Treatments. 2014. V:4. N:3

 

نادر فرهپور، لیلا غزاله. عملکرد تعادلی نیمه پویا هنگام حمل کیف مدرسه روی یک شانه در نوجوانان دختر مبتلا به اسکولیوزیس ایدیوپاتیک. مجله مطالعات طب ورزشی. 1390. 10. 59-76.

 

لیلا غزاله، نادر فرهپور. بررسی اثر ورزش درمانی در کنترل پاسچری و انحراف ستون مهره ای بیماران مبتلا به اسکولیوسیز نوجوانی ناشناحته. نشریه علوم حرکتی و ورزش. 1383. 3. 54-64.

 

نادر فرهپور. لیلا غزاله. محمد صادق صبا. پل آلارد. بررسی اثر دستکاری سیستم دهلیزی در تعادل دینامیکی بیماران ایدیوپاتیک اسکولیوسیز تحت ورزش درمانی در مقایسه با بیماران بدون رژیم درمانی و افراد سالم. مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان. 1382. (4) 10. 11-17.

 

 

مقالات ارائه شده در کنفرانسهای علمی

L. Ghazaleh, Z. Ahmadi, M. Delfan. Effect of plyometric on foot kinematics during kicking and some physical fitness factors in female taekwando athletes. Second International and Fourth National Conference in Sport Sciences Innovations.2020. October 14.

 

L. Ghazaleh, N. Farahpour, P. Alallrd. The effect of manipulation of vestibular system on the center of mass deviation in adolescent idiopathic scoliosis. 8th Annual Congress European Collage of Sport Science. Salzburg Austria. 2003. July 9-12

 

لیلا غزاله، نادر فرهپور. بررسی اثر ورزش درمانی در کنترل پاسچری و انحراف ستون مهره ای بیماران مبتلا به اسکولیوسیز نوجوانی ناشناحته. چهارمین همایش بین المللی تربیت بدنی و علوم ورزشی. تهران. دانشگاه تهران. 28-30 بهمن 1382

 

 

افسانه نعیمی فر، افخم دانشفر، معصومه شجاعی، لیلا غزاله. اثر تمرین با انواع تکلیف ثانویه بر خودکارامدی و یادگیری پنهان مهارت پرتاب دارت در دختران جوان. اولین همایش ملی انجمن علمی رفتار حرکتی و روانشناسی ورزشی ایران. دانشگاه تهران. 11 اردیبهشت 98

 

 

لیلا غزاله. ارتباط و پایایی آزمونهای تعیین پای اتکاء جهت ارزیابی تعادل و تعیین استراتژی های حرکتی در وضعیت ایستاده. سومین همایش ملی یافته های نوین در علوم ورزشی. تهران. دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی. 18 اسفند 1396

 

 

لیلا غزاله. بررسی الگوی هماهنگی مفاصل اندام تحتانی حین کنترل در وضعیت ایستاده با تاکید بر پای برتر و غیربرتر. همایش ملی علوم ورزشی زنان. تهران. دانشگاه الزهرا. 19 اسفند 1395

 

 

 لیلا غزاله، نادر فرهپور، پائول آلارد. بررسی تعادل دینامیکی دانش آموزان مبتلا به اسکولیوسیز نوجوانی ناشناخته حین حمل نامتقارن کیف مدرسه. ششمین همایش ملی تربیت بدنی و علوم ورزشی. اصفهان. دانشگاه اصفهان. اسفند 1383

 

 

لیلا غزاله، نادر فرهپور، پائول آلارد. بررسی دقت اندازه گیری نوسانات مرکز ثقل بدن نوجوانان مبتلا به ایدیوپاتیک اسکولیوسیز براساس روشهای دینامیکی. پنجمین همایش ملی تربیت بدنی و علوم ورزشی. اهواز. دانشگاه شهید چمران. اسفند 1381

 

 

 

طرحهای پژوهشی

صفورا قاسمی، لیلا غزاله، ناهید ادیب نژاد. بررسی پارامترهای بیومکانیکی کف پا در دختران جوان دارای اضافه وزن و نرمال حین کنترل پاسچر. اردیبهشت 99.

ناهید ادیب پور، لیلا غزاله، فرزانه حاتمی. بررسی ویژگی های آنتروپومتریک و عوامل جسمانی به عنوان عوامل پیش‌بین شوت بسکتبال در دختران بسکتبالیست نخبه. تیر 94.

 

 

اختراع/اکتشاف/اثربدیع و ارزنده هنری

 

 

 

افتخارات/جوایز

 

 

کتب تألیف/ترجمه شده

لیلا غزاله، صفورا قاسمی. تالیف کتاب حرکت شناسی سیستم اسکلتی عضلانی. 1399. انتشارات پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی (وزارت علوم تحقیقات و فن آوری).

 

 

 

سایر پژوهش ها