لیلا غزاله ، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 

 

لیلا غزاله ، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا

 
استادیار گروه فیزیولوژی ورزش


 

   دكتري (Ph.D) :بیومکانیک ورزشی

   كارشناسي ارشد:تربیت بدنی و علوم ورزشی

   كارشناسي :تربیت بدنی و علوم ورزشی

 

   آدرس:تهران، خیابان ده ونک، دانشگاه الزهرا، دانشکده علوم ورزشی

   تلفن:85692668-021

   دورنگار :88041468-021

   پست الکترونیک:l.ghazaleh@Alzahra.ac.ir