فروزنده قاسمی ، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 

مقالات چاپ شده در مجلات علمي و پژوهشي

 

نشریه رنگ در کشور انگلیس 

مقالات ارائه شده در کنفرانسهای علمی

 

مقاله منگو در دانشگاه صنعتی اصفهان در کنفرانس رنگ و پوشش . مقاله رنگ آبی در تاریخ هنر ایران دوره باستان در کنفرانس ایتالیا . مقاله  dustry color on foid howthorn in 

طرحهای پژوهشی

 بررسی تاثیر گل شقایق در ایجاد هدرمونی رنگهدی متضاد بر روی پشم ، دانشگاه الزهرا . کا طرح پژوهشی کاربرد رنگ های گیاهی در ترکیب  هارمونی رنگ در صنایع مواد غذایی و بافتها

 

اختراع/اکتشاف/اثربدیع و ارزنده هنری

 

تابلوی تذهیب 

افتخارات/جوایز

 

کتب تألیف/ترجمه شده

 

 کتاب طرح اشیای فلزی در دوره باستان  

سایر پژوهش ها