حسن قالیباف اصل ، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 

مقالات چاپ شده در مجلات علمي و پژوهشي

-بررسي رابطه بين نقدشوندگي سبد سهام و نقدشوندگي سهام شركت هاي سرمايه گذاري پذيرفته در بورس اوراق بهدار تهران 

-  مدیریت استعدا ها: یک نظریه ی داده بنیان 

-قيمت گذاري ريسك نقدشوندگي در بازار بورس اوراق بهادار تهران

-محافظه کاری شرطی حسابداری و انعطاف پذیری مالی

-بررسي رابطه بين نقدشوندگي سبد سهام و نقدشوندگي سهام شركت هاي سرمايه گذاري پذيرفته در بورس اوراق بهدار تهران

- - بررسی رابطه بین ریسک گریزی مدیران و عملکرد نهادهای مالی در بازار سرمایه ((مطالعه موردی  صندوق های مشترک  سرمایه گذاری)

-بررسي آثار تغيير حد نوسان قيمت سهام بر نوسان بازار، بازدهي بازار، تعداد دفعات معامله، اندازه معاملات و سرعت گردش سهام در بورس اوراق بهادار تهران

-اعتباریابی ابعاد و مؤلفه‌های فرهنگ ریسک: کاربرد دلفی فازی

مقالات ارائه شده در کنفرانسهای علمی

 

 

طرحهای پژوهشی

 

 

اختراع/اکتشاف/اثربدیع و ارزنده هنری

 

 

افتخارات/جوایز

 

کتب تألیف/ترجمه شده

- مدیریت مالی پیشرفته 

- مدیریت مالی 

 

سایر پژوهش ها