حسن قالیباف اصل ، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 

سوابق اجرایی

   ریاست دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی الزهرا 1397- تاکنون

   مدیر عامل شرکت بورس اوراق بهادار 1387-1397