امیر غائبی

تحصیلات:

مقطع رشته

 

دكترا (Ph.D)

 

فن‌آوری اطلاعات

 

كارشناسي ارشد

 

علوم کتابداری و اطلاع‌رسانی

 

كارشناسي

 

ریاضی کاربرد در کامپیوتر


 
زمینه‌های آموزشی و پژوهشی:

» بازیابی اطلاعات

» معماری اطلاعات

» پایگاه داده‌های متنی

» تحليل متن و دانش‌کاوی

» علم‌سنجي