امیر غائبی

امير غائبي

عضو هیأت علمی دانشگاه الزهرا(س)

دکترای فن‌آوری اطلاعات
دانشیار گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی

تهران، ونک، دانشگاه الزهرا(س)

 

تلفن:85692851 - 021

Ghaebi@alzahra.ac.ir