امیر غائبی

 

 

 

 

 

امیر غائبی

عضو هیأت علمی دانشگاه الزهرا(س)

دکترای فن‌آوری اطلاعات ـ دانشیار گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی

 

 

 


تهران، خیابان ده ونک، دانشگاه الزهرا(س)

دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی

تلفن:85692851 - 021


ghaebi@alzahra.ac.ir