بتول گنجی صفار ، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 

بتول گنجی صفار


استادیار گروه ریاضی

دانشکده علوم ریاضی

دانشگاه الزهرا(س)
 

 

 

 

 

 

   دكتري (Ph.D) :جبرهای مرتب شده و ابرساختارهای جبری (تحصیلات تکمیلی دانشگاه پیام نور) از سال 1390 تا سال 1394.

   كارشناسي ارشد:...ریاضی محض (جبر غیر جابجایی)...دانشگاه صنعتی شریف  از سال 1367 تا سال 1370

   كارشناسي :..دبیری ریاضی..دانشگاه خوارزمی ..از سال 1362 تا سال 1366

 

   آدرس:  تهران، خیابان ده ونک، دانشگاه الزهرا، ساختمان خوارزمی، طبقه پنجم، دانشکده علوم ریاضی

   تلفن:...02188044040

   دورنگار :...02188035187

   پست الکترونیک :bganji@alzahra.ac.ir       ganjisaffar.b@gmail.com

 

Google Scholar ID

ORCID ID

SCOPUS ID

RESEARCHGATE ID