فروزان راسخی، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 

تحصیلات


دكتري (Ph.D) :اديان و عرفان تطبيقي

كارشناسي ارشد:فلسفه و كلام اسلامي

كارشناسي :اديان و عرفان تطبيقي

 

زمینه های تدریس

   فلسفه - کلام

   فلسفه اشراق

   عرفان