زینب فضلی، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا

تحصیلات


دكتري (Ph.D) : تاریخ و تمدن ملل اسلامی(1395)

 

كارشناسي ارشد: تاریخ و تمدن ملل اسلامی(1387)

كارشناسي : تاریخ و تمدن ملل اسلامی(1382)

 

 

 

زمینه های تدریس

 

تاریخ اسلامی در مصر و شام

» تاریخ اسلام در مغرب و اندلس

تاریخ تشکیلات اسلامی

» وضع کنونی جهان اسلام

اسلام در برخورد با غرب و استعمار