زینب فضلی، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا

زینب فضلی، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا

 
استادیار گروه تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی
 

 

 

 

 

 

   دكتري (Ph.D) : تاریخ و تمدن ملل اسلامی، دانشگاه تهران، 1395

  كارشناسي ارشد: تاریخ و تمدن ملل اسلامی، دانشگاه تهران، 1387

  كارشناسي : تاریخ و تمدن ملل اسلامی، دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)، 1382

 

 

  آدرس:تهران، خیابان ده ونک، دانشگاه الزهرا، دانشکده الهیات

  پست الکترونیک :z.fazli@alzahra.ac.ir