سمیه فتحعلی ، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 

سوابق آموزشی و اجرایی

 

 • مدرس دانشگاه (استادیار)
  دانشگاه الزهراء ، از شهریورماه 1399

 

 • عضو کمیته جذب اعضای غیر هیات علمی
  دانشگاه الزهراء، از دی ماه 1399

   
 • مدرس دانشگاه (حق التدریس)
  دانشگاه الزهراء ، ( مهر 1397 - مرداد 1399)

 

 • محقق پسا دکتری ( مهر 1397- مهر 1398)
  از طرف بنیاد ملی نخبگان (سامانه همکاری با متخصصان و کارآفرینان ایرانی خارج از کشور) و دانشگاه الزهراء
  اساتید همکار: سرکار خانم دکتر سیده سوسن مرندی، استاد تاکشی اکادا

پروژه مشترک دانشگاه الزهراء و دانشگاه توهوکو (ژاپن) با عنوان :

بررسی مقایسه ای  استفاده دانشجویان از فناوری اطلاعات و ارتباطات برای یادگیری در محیط خارج از کلاس در ژاپن به عنوان کشوری توسعه یافته از منظر فناوری و در ایران به عنوان کشوری در حال توسعه"

 

 • دستیار پژوهش در پروژه "طراحی سیستم آموزش الکترونیکی مهارت خواندن ومهارت شنیداری زبان انگلیسی"
  دانشگاه توهوکو، ژاپن، 1397-1394

   
 • دستیار آموزش زبان انگلیسی با به کارگیری سیستم طراحی شده در کلاسهای زبان عمومی
  دانشگاه توهوکو، ژاپن، 1396-1394

   
 • مدرس زبان انگلیسی در سطوح مختلف
  مؤسسه علوم و فنون کیش 1393-1386
  مجتمع آموزشی غیرانتفاعی دخترانه ابوریحان، 1387-1386
  مجتمع آموزشی ضحی، 1387-1386

   
 • کارشناس تعیین سطح دوره کودکان
   مؤسسه علوم و فنون کیش  1393-1392

   
 • مترجم زبان انگلیسی
  همکاری با معاونت فرهنگی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، امور زنان، به عنوان مترجم و سرپرست گروه بانوان محقق ادیان و اقلیت های مذهبی ، 1393
  همکاری با سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی در اجلاس زنان و بیداری اسلامی، 1391