سمیه فتحعلی ، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 

تحصیلات

 

   دكتري (PhD) : آموزش زبان انگلیسی (دانشگاه توهوکو، ژاپن)

   كارشناسي ارشد (MA): آموزش زبان انگلیسی (دانشگاه الزهراء)

   كارشناسي (BA) : زبان و ادبیات انگلیسی (دانشگاه الزهراء)

 

زمینه های تدریس

 Applied Linguistics
 (Teaching English as a Foreign Language (TEFL
 (Computer-assisted language learning (CALL
 
 

زمینه های پژوهش

 • Computer-Assisted Language learning (CALL)
 • Mobile-Assisted Language Learning (MALL)
 • CALL history and theory
 • CALL literacy
 • CALL motivation
 • Psycholonguistics
 • Self-determination Theory (SDT)
 • Technology acceptance Model (TAM)
 • E-portfolios
 • Comparative studies in ELT

 

 

Research tools

Statistical analysis software SPSS, SPSS Amos (Proficient)
Qualitative data analysis software, NVivo (Proficient)
VOSviewer, Software for visualizing bibliometric networks (Proficient)

 

Languages

 • Persian (Native) 
 • English (Fluent)
 • Japanese (JLPT N3)
 • Arabic (Elementary)