وحید فرتاش وند ، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 

وحید فرتاش‌وند؛ هیئت علمی دانشگاه الزهرا (س)

استادیار گروه طراحی صنعتی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   دكتري (Ph.D) : مهندسی مکانیک؛ دانشگاه صنعتی امیرکبیر

   كارشناسي ارشد: مهندسی مکانیک (ساخت و تولید)؛ دانشگاه صنعتی امیرکبیر

   كارشناسي : مهندسی مکانیک (ساخت و تولید)؛ دانشگاه تبریز

 

   آدرس:تهران، خیابان ده ونک، دانشگاه الزهرا، دانشکده

   تلفن: 88035801

   دورنگار :88035801 

   پست الکترونیک :v.fartashvand@alzahra.ac.ir