داریوش فرد دهکردی ، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 

سوابق اجرایی

    مدیر عامل شرکت زیباسازی کیش 75-79

    مدیر گروه نقاشی دانشکده هنر الزهرا در سالهای 77- 79- 89 - 91

   – برنامه ریز و مدیر جشنواره فرهنگی هنری میعاد با سپیده . جزیره کیش 78