فریناز فربود، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 

سوابق اجرایی

   مدیر گروه طراحی پارچه و لباس، دانشکده هنر، دانشگاه الزهرا (س)، شهریور 1390 تا اردیبهشت 1395

   عضو هیات مدیره انجمن طراحان لباس و پارچه ایران

   عضو کمیسیون تخصصی علمی -دانشگاهی بنیاد ملی مد و لباس کشور

   عضو کمیته علمی و هنری جشنواره بین المللی مد و لباس فجر 1395- 1390