فریبا حاجیعلی، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 

        سوابق اجرایی

   

.سوابق خدمت دانشگاهي:

رديف

محل خدمت

سمت

مدت خدمت

1

دانشگاه الزهراء(س)

1- مديريت گروه فقه و مبانی حقوق اسلامي

2- عضو شوراي تحصيلات تكميلي دانشگاه

3- مشاور انجمن هاي علمي دانشجويي دانشکده

4- عضو كميسيون تخصصي هيئت مميزه دانشگاه

5- عضو شوراي پژوهش دانشكده

6- عضو كميته ترفيعات و ارتقاء دانشکده

7- عضو كميته تحصيلات تكميلي گروه

8- عضو شوراي برنامه ريزي گروه فقه ومباني حقوق اسلامي

9- عضو كميته ترفيع گروه

10- عضو شوراي پژوهش گروه فقه ومباني اسلامي

11- عضو شورای تخصصی گروه

از سال 1380 تا كنون

2

دانشگاه مذاهب اسلامي (واحد خواهران)

مديريت گروه فقه و حقوق اسلامي

از سال 1387 تا 1395

3

دانشگاه امام صادق (ع) (پردیس خواهران)

استاد گروه فقه و حقوق اسلامي و گروه حقوق خانواده

از سال 1381 تا 1391

4

دانشكده اصول الدين ( واحد خواهران)

استاد گروه فقه و حقوق اسلامی

از سال 1379 تا 1389

5

دانشكده علوم حديث

استادگروه فقه

از سال 1379 تا 1382

6

همکاری ،استاد مدعو در ساير دانشگاهها

دانشگاه آزاد-پیام نور

.....


 

   

. سوابق خدمت غير دانشگاهي:

 

 

رديف

محل خدمت

سمت

مدت خدمت

1

مركز امور زنان و خانواده رياست جمهوري

معاون اجتماعي و توسعه مشاركتها - رئيس دبيرخانه ستاد ملي زن و خانواده

از سال 1389 تا 1392

2

شورای تحول علوم انسانی

همکاری با کمیته تدوین دروس رشته مطالعات زنان

از سال 1390 تا 1393

3

بسيج اساتيد كشور

عضو بسيج اساتيد كشور

از سال 1382 تا كنون

4

شوراي عالي انقلاب فرهنگي

عضو كميته هاي تخصصي و شورای تخصصی تدوين نقشه مهندسي كشور

از سال 1389 تا 1393

5

شوراي فرهنگي اجتماعي زنان و خانواده

عضو كارگروه خانواده و کمیته های تخصصی شوراي فرهنگي اجتماعي زنان و خانواده

از سال 1389 تا 1394

6

ستاد ساماندهي امور جوانان وزارت ورزش و جوانان

عضو ستاد ساماندهي امور جوانان وزارت ورزش و جوانان

از سال 1390 تا 1393

7

معاونت امور مجلس ریاست جمهوری

نماینده پارلمانی مرکز امورزنان و خانواده ریاست جمهوری

از سال 1389 تا 1392

8

معاونت اجتماعی وپیشگیری از جرم قوه قضاییه

مسؤل کمیته خانواده کمیسیون اجتماعی

از سال 1392 تا 1394

9

مجمع عالی بسیج

مسئول کمیته خانواده وازدواج کمیسیون عالی زن وخانواده

از سال 1392تا 1395

   

.  دبیری همایش ها و نشستهای تخصصی :

                                                                                                                           

ردیف

عنوان همایش

نوع همایش

تاریخ

برگزاری

علمي درون سازمانی (1)

ملی (2)

بین المللی (2)

1

دبیرهمایش نشست تخصصی مشاورین امور بانوان و خانواده دستگاه های اجرایی کشور مشهد -

 

*

 

آبان 1389

2

دبیر علمی همایش نکوداشت آیت اله مرعشی- خانه اندیشمندان علوم انسانی

 

*

 

18/12/1392

 

عضويت در هيأت تحريريه:

 

رديف

نام مجله

نوع مجله

مدت عضويت

1

نداي صادق- فقه و حقوق خانواده

نشريه علمي ترويجي دانشگاه امام صادق(ع) (پردیس خواهران)

از سال1387تا کنون

عضويت در مجامع علمی:


عضو هیأت­ مدیره انجمن علمي فقه و حقوق خانواده ايران ( وابسته به دانشگاه امام صادق(ع))

عضو کارگروه فقه و حقوق اسلامی- خانه اندیشمندان علوم انسانی (رییس کمیته برنامه ­ریزی و راهبری)