فریبا عزیزی، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 

 

برنامه درسی  

 رگرسیون 2 (مشترک با دکتر رضا رمضان از دانشگاه واترلو) 

 داده کاوی

 کنترل کیفیت  

 

فایل ها و منابع درسی

» DISCOVERING KNOWLEDGE IN DATA: An Introduction to Data Mining, DANIEL T. LAROSE CHANTAL D. LAROSE. 

» An Introduction to Statistical Learning with Applications in R, Tibshirani, Hastie. 

» Introduction to Statistical Quality Control, Montgomery

 

تحلیل رگرسیون پیشرفته با R. تألیف: مرتضی امینی، مهدی روزبه، حسین زمانی