الهه ستوده نما ، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 


 

درجه

رشته

سال اخذ

دانشگاه

كشور

معدل

دكتري

آموزش زبان­انگليسي

1380

علامه طباطبايي

ايران

عالي

كارشناسي ارشد

آموزش زبان­انگليسي

1368

تربيت مدرس

ايران

37/17

كارشناسي

مترجمي انگليسي

1363

علامه طباطبايي

ايران

77/3 (از4)