دکتر مریم اسمعیلی، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 

  

دکتر مریم اسمعیلی

 


دانشیار گروه صنایع

 

 

 

 

 

 

سوابق تحصیلی

دكتري (Ph.D) : مهندسی صنایع-سیستم های اقتصادی اجتماعی

كارشناسي ارشد: مهندسی صنایع-سیستم های اقتصادی اجتماعی

كارشناسي : ریاضی کاربرد در تحقیق در عملیات

 

اطلاعات تماس

آدرس: تهران، خیابان شیخ بهایی، دانشگاه الزهرا، دانشکده فنی و مهندسی 

تلفن: 2014-88044040

پست الکترونیک : esmaeili_m@alzahra.ac.ir

لینک صفحات شخصی:

Google Scholar

ResearchGate

Academia

Publons

ORCID

Linkedin

bepress