کاملیا انزوایی ، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 

تحصیلات

   دكتري (Ph.D) :مهندسی عمران، سازه، دانشگاه صنعتی شریف 1391-1397

   كارشناسي ارشد:مهندسی عمران، سازه، دانشگاه صنعتی شریف 1389-1391

   كارشناسي :دو رشته ای مهندسی عمران-هوافضا، دانشگاه صنعتی شریف 1384-1389

 

زمینه های تدریس

  • مکانیک جامدات
  • استاتیک
  • دینامیک
  • تحلیل سازه ها
  • تئوری الاستیسیته
  • مکانیک محیط پیوسته عادی و تعمیم یافته