الهام شریعتی، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 

مقالات چاپ شده در مجلات علمي

 

 1. الهام شریعتی، سید محمد موسوي بجنوردي، «حجیت استصحاب کلی از دیدگاه امام خمینی و مرحوم میرزا حسن بجنوردی (رحمهما الله)»، پژوهشنامه علمی – پژوهشی متین، پاییز 91 ، شماره 56؛

 2. الهام شریعتی، محمد عیسائی تفرشی و خدیجه مرادی، «حقوق و اختیارات سهامدار در شرکتهاي تجاري (مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و لبنان)»، فصلنامه‌ي علمی - پژوهشی حقوق، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، پاییز 1392، شماره 3؛

 3. الهام شریعتی، «نسب ناشی از زنا و آثار مدنی آن با رویکردی بر دیدگاه امام خمینی(ره)»، پژوهشنامه علمی – پژوهشی متین، پاییز 94، شماره 68؛

 4. عباس کریمی، الهام شریعتی، «بازفروش کالا در کنوانسیون بیع بین المللی و امکان توجیه آن بر اساس تقاص در فقه و حقوق ایران»، فصلنامه فقه و حقوق خصوصی، شماره 1، بهار و تابستان 1397؛

 5. الهام شریعتی، هاجر سادات کلانتر معتمدی، «جایگاه زن در اندیشه امام خمینی (ره) و آثار اجتماعی آن»، دو فصلنامه علمی نظریه های اجتماعی متفکران مسلمان، پاییز و زمستان 1396، صص 153-131؛

 6. سیده فائزه صفدرزاده، الهام شریعتی، «ماهیت و آثار طلاق توافقی در فقه و حقوق»، فصلنامه علمی مطالعات راهبردی زنان، زمستان 1396، صص 106-89؛

 7. سیده زینب موسوی، الهام شریعتی، خدیجه مظفری، «بررسی فقهی حقوقی سن ازدواج در حقوق ایران»، فصلنامه علمی مطالعات زن و خانواده، پاییز 1399، صص 28-9؛

 

مقالات ارائه شده در کنفرانسهای علمی

 1. الهام شریعتی، «خانواده سالم از دیدگاه قرآن»، کنگره بین المللی قرآن و جامعه، 29 آبان 1392، ارائه پوستر و چاپ خلاصه مقاله در مجموعه چکیده‌های کنگره، مشهد، دانشگاه آزاد؛

 2. الهام شریعتی، «نسب و قرابت ناشی از جانشینی کامل رحم»، همایش ملی چالش‌های خانواده ایرانی، اردیبهشت 1393، ارائه مقاله و چاپ کامل مقاله در مجموعه مقالات همایش، تهران، دانشگاه الزهرا؛

 3. Elham Shariati, "GAZA CHILDRE'S RIGHTS AND OBLIGATIONS OF INTERNATIONAL ORGANIZATIONS", International Seminar on Web, Mothers and Children of Gaza, Teachers of Resistance and Sacrifice, 14/08/2014, Present on Web, (Center of Webnar: Al-Zahra University) 

 4. خدیجه مرادی، الهام شریعتی، «پیشگیری انتظامی از جرم در آموزه های اسلام»، همایش ملی استان کرمانشاه، 1394؛

 5. الهام شریعتی، پروانه سفیدی، «تعیین مسئول در فرض اسباب مجمل»، پنجمین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و تکنولوژی، انگلستان؛ 1395؛

 6. الهام شریعتی، سحر نجفی، «فرزند خواندگی در حقوق ایران»، هشتمین کنفرانس جهانی بین المللی علوم مهندسی و فناوری، امارات متحده عربی، 1396؛

 7. نیره احمدی، الهام شریعتی، «مروری بر جرم ترک انفاق زوجه در حقوق موضوعه»، کنفرانس ملی رویکردهای نوین در علوم انسانی، چالشها و راه حل ها، ایران، تهران، دانشگاه علامه طباطبایی، 1397؛

 8. الهام شریعتی، اسلام سلام السعدی، سیده فائزه صفدرزاده، «حکمیت و نهاد داوری در حل تعارض بین زوجین مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و عراق»، اولین همایش بین المللی بحران کرونا و تبعات ناشی از آن در خشونت و طلاق، 1399، ایران، تهران، دانشگاه الزهرا؛

 9. سیده نرجس عمرانی، الهام شریعتی، «اصل معاشرت به معروف در نظام حقوق خانواده از منظر قرآن و سنت»، اولین همایش ملی قرآن و روانشناسی، 1399، ایران، تهران، دانشگاه تهران؛

 10. الهام شریعتی، زهرا بوربور، «بررسی جواز و عدم جواز سقط جنین بر اساس اکراه، اضطرار و دفاع از دیدگاه آیت اله سید محمد حسن مرعشی»، کنفرانس بین المللی دین، معنویت و کیفیت زندگی، 1398، ایران، مشهد، جامعه المصطفی العالمیه؛

 11. الهام شریعتی، صدیقه گلعلیزاده، «حجاب، عفاف، قانونمندی و ضمانت اجرای آن»، همایش ملی نگرش علمی کاربردی به حجاب و عفاف، 1396، ایران، تهران، دانشگاه الزهرا؛

 12. الهام شریعتی، زهرا فضل الهی، «بررسی تاثیر گرایش دختران نوجوان به حجاب و عوامل مؤثر بر میزان پایبندی به آن در آینده»، همایش ملی نگرش علمی کاربردی به حجاب و عفاف، 1396، ایران، تهران، دانشگاه الزهرا؛

 13. سیده فاطمه امیر موسوی، الهام شریعتی، فاطمه روشان، «مقایسه علاقمندی به حجاب از نگاه دختران تازه مسلمان شده با دختران مسلمان ایران»، همایش ملی نگرش علمی کاربردی به حجاب و عفاف، 1396، ایران، تهران، دانشگاه الزهرا؛
 14. الهام شریعتی، «بدحجابی، عوامل شکل گیری و روشهای مقالابله با آن»، همایش ملی نگرش علمی کاربردی به حجاب و عفاف، 1396، ایران، تهران، دانشگاه الزهرا؛

 

 

طرحهای پژوهشی

 

 

 

اختراع/اکتشاف/اثربدیع و ارزنده هنری

 

 

 

افتخارات/جوایز

 

 1. رتبه اول دوره دکتری (معدل: 18.49)؛

 2. رتبه اول آزمون جامع دکتری؛

 3. رتبه اول دوره کارشناسی ارشد (معدل: 18.38)؛

 4. رتبه اول دوره کارشناسی (معدل: 19.29)؛

 5. پژوهشگر برتر سال 1393-1394

 

کتب تألیف/ترجمه شده

 1.  الهام شریعتی، حقوق کودك طبیعی، با مقدمه دکتر سید حسین صفایی، تهران: خرسندي، 1393 ، چاپ اول؛

 2.  الهام شریعتی و سیده لیلا موسوي، فقه پویا (آراء و نظریات آیت الله سید محمدحسن مرعشی)، جلد اول، تهران: خرسندی، 1393، چاپ اول؛

 3. الهام شریعتی، فقه پویا (آراء و نظریات آیت الله سید محمدحسن مرعشی)، جلد دوم، تهران: خرسندي، 1393، چاپ اول؛

 4. الهام شریعتی، مرضیه ولی حصاری، حقوق جنسی زوجین در فقه و حقوق موضوعه، تهران: خرسندی، 1396، چاپ اول.

سایر پژوهش ها

1- راهنمایی، مشاوره و داوری پایان نامه ها و رساله ها با موضوعات مرتبط با فقه و حقوق زن، فقه و حقوق کودک، فقه و حقوق خانواده و حقوق خصوصی؛

2- داوری و ارزیابی مقالات، کتب و سایر فعالیتهای پژوهشی؛

3- دبیر تخصصی نشریه علمی مطالعات زن و خانواده.