دکترعباس دولانی، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا

 

 

سوابق شغلی و اجرایی , افتخارات

1. معاون شعبه ارومیه دانشگاه الزهرا (از تاریخ 94/7/14)
2. اشتغال در كتابخانه عمومي شهيد مطهري اروميه به عنوان مسئول كتابخانه، از تاريخ 10 مرداد 1385 تا 1388/12/29.
3. مسئول بخش اينترنت کتابخانه مركزي دانشگاه علوم پزشكي اروميه از فروردين 1389 لغایت 1392
4. مسئول وبومتریک دانشگاه علوم پزشکی ارومیه از مهرماه 1392 لغایت 1394
5. کتابدار مسئول نمونه کشوری در سال 1388. (کتابخانه عمومی شهید مطهری ارومیه).
6. محقق و نويسنده برتر جوان شهرستان نقده در سال 1388.