دکترعباس دولانی، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا

 

 


سوابق تحصيلات عالي

1. كارشناسي علم اطلاعات و دانش شناسی از دانشگاه تبريز، از تاريخ مهر 1380 تا تير 1384.

2. كارشناسي ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی در شاخه پزشکی از دانشگاه علوم پزشكي تبريز، از تاريخ مهر 1384 تا تير 1387. عنوان پايان نامه: " وضعيت روشهاي تحقيق مورد استفاده در پايان نامه هاي فارغ التحصيلان دانشگاه علوم پزشكي تبريز(دستياري، دكتراي حرفه اي، دكتراي تخصصي، كارشناسي ارشد) در بين سالهاي 1375- 1384".

3. دکترای تخصصی علم اطلاعات و دانش شناسی. ار دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران از تاریخ مهر 1390 الی دیماه 1393. عنوان پایان نامه: فراتحلیل مطالعات حوزه پذیرش فناوری اطلاعات در پایگاههای اطلاعاتی ISI, Scopus and ISC