دکترعباس دولانی، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا

 

 


عباس دولانی، عضو هیات علمی گروه علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه الزهرا

 
استادیار گروه 

 

   دكتري (Ph.D) :علم اطلاعات و دانش شناسی

   كارشناسي ارشد:علم اطلاعات و دانش شناسی

   كارشناسي :علم اطلاعات و دانش شناسی

 

   آدرس: ارومیه- بلوار رودکی- شهرک فرشته 100 متری حسن نژاد- دانشگاه الزهرا- شعبه ارومیه

   تلفن:04433689826

     داخلی: 103

   دورنگار :04433689828

   پست الکترونیک :a.doulani@alzahra.ac.ir

a.doulani@gmail.com