مریم دلفان ، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 

مقالات چاپ شده در مجلات ISI

1. Delfan M, Delphan M, Kordi MR, Ravasi AA, et al. High intensity interval training improves diabetic cardiomyopathy via miR-1 dependent suppression of cardiomyocyte apoptosis in diabetic rats. (Accepted for publication, Journal of Diabetes & Metabolic Disorders).

2. Kalaki-Jouybari F, Shanaki M, Delfan M, Gorgani-Firouzjae S, Khakdan S. High-intensity interval training (HIIT) alleviated NAFLD feature via miR-122 induction in liver of high-fat high-fructose diet induced diabetic rats. Archives of physiology and biochemistry. 2018 Oct 3:1-8.

3. Khakdan S, Delfan M, Heydarpour Meymeh M, Kazerouni F, Ghaedi H, Shanaki M, Kalaki-Jouybari F, Gorgani-Firuzjaee S, Rahimipour A. High-intensity interval training (HIIT) effectively enhances heart function via miR-195 dependent cardiomyopathy reduction in high-fat highfructose diet-induced diabetic rats. Archives of physiology and biochemistry. 2018 Oct 9:1-8.

4. Ghareghani P, Shanaki M, Ahmadi S, Khoshdel AR, Rezvan N, Meshkani R, Delfan M, Gorgani-Firuzjaee S. Aerobic endurance training improves nonalcoholic fatty liver disease (NAFLD) features via miR-33 dependent autophagy induction in high fat diet fed mice. Obesity research & clinical practice. 2018 Jan 1; 12(1):80-9.

5. Delfan M, Ebrahim K, Baesi F, Mirakhori Z, Ghalamfarsa G, Bakhshaei P, Saboor-Yaraghi AA, Razavi A, Setayesh M, Yousefi M, Jadidi-Niaragh F. The immunomodulatory effects of fish-oil supplementation in elite paddlers: A pilot randomized double blind placebo-controlled trial. Prostaglandins, Leukotrienes and Essential Fatty Acids. 2015 Aug 1; 99:35-40.


مقالات چاپ شده در مجلات علمي و پژوهشي

1.       بهمنی مهرنوش، پیری مقصود، آذربایجانی محمدعلی، دلفان مریم. تاثیر یک دوره تمرین تناوبی شدید و تداومی هوازی بر بیان ژن IRS1 و همبستگی آن با شاخص مقاومت به انسولین در بافت کبد موش های صحرایی مبتلا به دیابت نوع 2. مجله علوم پزشکی رازی، تایید برای چاپ. تابستان 98.

2.       اکبری ندا، پیری مقصود، آذربایجانی محمدعلی، دلفان مریم. مقایسه اثر 8 هفته تمرین هوازی تداومی و تناوبی شدید (HIIT) بر بیان ژن های TIMP-2 و MMP-2 در میوکارد موش های صحرایی نر مدل دیابتی. مجله علوم پزشکی رازی، تایید برای چاپ. تابستان 98.

3.       نورایی فاطمه، پیری مقصود، آذربایجانی محمدعلی، دلفان مریم. تاثیر هشت هفته تمرین تناوبی شدید بر بیان ژن نیتریک اکساید سنتاز اندوتلیالی (eNOS) در بطن چپ رت های دیابتی نوع2. مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز. تایید برای چاپ. تابستان 98.

4.       دلفان مریم، پیری مقصود، قوچی اصل شهلا. مقایسه هشت هفته تمرین تناوبی شدید با تمرین تداومی هوازی بر بیان ژن های  IL-6 و CRP در بافت چربی رت های دیابتی القا شده با غذای پرچرب و حاوی فروکتوز. مجله پژوهش در پزشکی. تایید برای چاپ. پاییز 98.

5.       اکبری ندا، پیری مقصود، آذربایجانی محمدعلی، دلفان مریم. تاثیر تمرین تناوبی شدید (HIIT) بر بیان ژن های MMP2، COL-III و عملکرد میوکارد موش های صحرایی مبتلا به دیابت نوع 2. مجله پژوهش در پزشکی. تایید برای چاپ. پاییز 98.

6.       یزدانشناس نعیمه، پیری مقصود، دلفان مریم. تاثیر ده هفته تمرین استقامتی بر بیان پروتئینی NF-kB و بیان ژن های  Atrogin-1 و MuRF-1 در مایوست های عضله قلبی موش های ماده مبتلا به سرطان پستان. مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز. تایید برای چاپ. پاییز 98.

7.       دلفان مریم، کردی محمد رضا، رواسی علی اصغر، نسلی اصفهانی انسیه. تاثیر یک دوره تمرین تناوبی شدید و استقامتی تداومی بر بیان ژن miR-1 و IGF-1 در کاردیومیوسیت رت های نر دیابتی. مجله علوم زیستی و ورزشی. تایید برای چاپ. بهار 94.

8.       احمدیان مرتضی ، عزیز بیگی کمال، دلفان مریم، آتشک سیروان. تاثير ده هفته تمرين استقامتي بر بيان ژن آنژيوپويتين-1 و ميزان پروتئين tie-2 در موش هاي مبتلا به سرطان پستان. مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز. بهار 98.

9.       غفاری شیوا، نظرعلی پروانه، رضوی آمنه، دلفان مریم. تأثير تمرينات تداومي هوازي و تناوبي با شدت بالا بر رزيستين و مقاومت به انسولين در رتهاي ديابتي نوع دو. مجله دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني شهيد صدوقي يزد. زمستان 97.

10.   سمایی سمیه، پیری مقصود، دلفان مریم. تاثير يك دوره تمرين تناوبي شديد و استقامتي تداومي بر بيان ژن هاي آديپونكتين و TNF-α در رت هاي مبتلا به ديابت نوع دو. مجله علوم زیستی و ورزشی. پاییز 97.

11.   گایینی عباسعلی، رواسی علی اصغر، ایزدی محمد رضا، ، دلفان مریم. تاثير4 هفته تمرين تناوبي با شدت بالا بربيان ژن كانال كلسيمي گيرنده هاي رايانودين(RyR2) ، SERCA2a و فسفولامبان قلب رت هاي نر ديابتي، مجله علوم زیستی و ورزشی. بهار 97.

12.   احمدیان مرتضی ، عزیز بیگی کمال، دلفان مریم، آتشک سیروان. تاثير تمرينات تناوبي با شدت بالا بر بيان ژن STAT-3، آنژيوپويتين 1 و ميزان پروتئين Tie-2 در موشهاي مبتلا به سرطان پستان، مجله بيماري هاي پستان ايران. بهار 97.

13.   دلفان محمود، آقاعلی نژاد حمید، دلفان مریم، دهقان صدیقه. تاثير اينتراتوموري تمرين استقامتي تداومي و تمرين پرشدت تناوبي بر بيان ژنهاي mir-21 و bcl2 در موشهاي ماده مبتلا به سرطان پستان، مجله بيماري هاي پستان ايران. تابستان 96.

14.   خرمشاهی شیوا، کردی محمد رضا، دلفان مریم ، صفا مجید. تاثير 5 هفته تمرين تناوبي با شدت بالا بر بيان ژن miR-23a و Atrogin-1 عضله دوقلو ي موش هاي صحرايي نر ديابتي، مجله غدد درون ريز و متابوليسم ايران. زمستان 95

15.   میرآخوری زهرا، کردی محمدرضا، گایینی عباسعلی, علیزاده شعبان، انوشه، لیلا امانی شلمزاری صادق، امینی اشرف، دلفان مریم. اثر تمرین هوازی بر استرادیول پلاسما و بیان miR-206 و ERα موش‌های مبتلا به سرطان پستان. فصلنامه علمی-پژوهشی بیماری های پستان. زمستان 90.

16.   آقا علی نژاد حمید، نظر علی پروانه، رضایی زهرا، دلفان مریم، ملانوری شمسی مهدیه، حبیبی فردین. تاثیر تفاوت‌های جنسیتی بر پاسخ‌ IL-6، IL-15 و کورتیزول به یک وهله ورزش مقاومتی دایره‌ای در بازیکنان نخبه‌ی هندبال. مجله ی غدد درون‌ریز و متابولیسم ایران، دو ماهنامه پژوهشی مرکز تحقیقات غدد درون‌ریز و متابولیسم. پاییز 90.

17.   آقاعلي نژاد حميد، ميرآخوري فاطمه، ميرآخوري زهرا، اميرشقاقي فرحناز، زندي شهرزاد، دلفان مريم. مقايسه شاخص هاي فيزيولوژيکي قايقرانان کاياک رو زن نخبه ايراني در دو آزمون نوارگردان و کارسنج دستي. پاییز 90.

18.   آقاعلی نژاد حمید، دلفان مریم، میرزایی رابر مقدمه، لطفی شهربانو، ملانوری شمسی مهدیه، میرآخوری زهرا. اثر سن، جنس و ترکیب بدنی با آمادگی قلبی تنفسی دانش‌آموزان 11-8 ساله بااستفاده از مدل رگرسیونی FFMI-FMI  مجله ی غدد درون‌ریز و متابولیسم ایران، دو ماهنامه پژوهشی مرکز تحقیقات غدد درون‌ریز و متابولیسم. شهریور 88.

 

مقالات ارائه شده در کنفرانسهای علمی

 

1. The effect of high intensity interval training on signaling pathway of diabetic cardiomyopathy in diabetic rats. DDA Annual Day, Nyborg, Denmark, 2018

2. The effect of eight-week high intensity interval training (HIIT) on FNDC5 gene expression in type 2 diabetic rats. 11th international congress on sport science, Tehran, Iran, 2018

3. The effect of eight weeks of High Intensity Interval Training (HIIT) on the expression of lipasin in diabetic rats. 11th international congress on sport science, Tehran, Iran, 2018


4. تاثير يك دوره تمرين تناوبي شديد بر بيان ژن miR-206 و IGF-1R در كارديوميوسيت رت هاي نر ديابتي، همايش ملي علوم ورزشي زنان، تهران،ایران. 1395

 

طرحهای پژوهشی

1.همکار اصلی در طرح پژوهشی استاندارد سازی و  تهیه ی نورم آمادگی عمومی بدن دانش آموزان دختر و پسر سه دوره ی تحصیلی شهر تهران بر اساس آزمون ایفرد. 1388.

2.همکار اصلی در طرح پژوهشی تهیه نرم آمادگی جسمانی مردان و زنان شهر تهران. 90-1389

3.همکار اصلی طرح پژوهشی بررسی تاثیر تمرینات شدید تناوبی و مقایسه آن با تمرینات استقامتی تداومی بر بیان میکرو RNA آپوپتوزی 1 و IGF-1 در کاردیومیوسیت رت های مبتلا به دیابت.94-1392.

.

کتب تألیف/ترجمه شده

1.تربیت بدنی عمومی


2.استعدادیابی در دو میدانی


       3.آموزش ورزش ویژه کودکان پیش دبستانی

        4.عملکرد دستگاه ایمنی در ورزش