مریم دلفان ، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 

تحصیلات

دكتري (Ph.D) : فیزیولوژی ورزشی - دانشگاه تهران


كارشناسي ارشد: فیزیولوژی ورزشی - دانشگاه شهید بهشتی

 

 

زمینه های تدریس

   فیزیولوژی انسان 

   فیزیولوژی ورزشی

   تغذیه ورزشی

   آناتومی

   آمار در علوم ورزشی

   ژیمناستیک