جلال دهنوی ، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 

مقالات چاپ شده در مجلات علمي و پژوهشي

 

1.       عوامل تعیین‌کننده یارانه‌های سوخت در کشورهای منتخب صادرکننده نفت (مطالعه موردی: یارانه بنزین)

نویسنده : توکلیان، حسین؛ فریدزاد، علی؛ دهنوی، جلال؛ محمدی، ندا؛

مجلهمدلسازی اقتصادی » زمستان 1397 - شماره 44 علمی-پژوهشی ‏(22 صفحه - از 97 تا 118)

 

2.       دومین انقلاب در بازار گاز: نگاهی به استراتژی انرژی چین

نویسنده : رحیمی، غلامعلی؛ جوکار، محمد صادق؛ دهنوی، جلال؛

مجلهمطالعات اقتصاد انرژی » زمستان 1393 - شماره 43 علمی-پژوهشی/ISC ‏(24 صفحه - از 105 تا 128)

 

3.       ارائه ی الگویی برای تعیین سهمیه ی صادرات گاز کشورهای عضو مجمع کشورهای صادر کننده ی گاز

نویسنده : مهدوی عادلی، محمد حسین؛ فلاحی، محمد علی؛ عبدلی، قهرمان؛ دهنوی، جلال؛

مجلهتحقیقات مدل سازی اقتصادی » بهار 1393 - شماره 15 علمی-پژوهشی/ISC ‏(25 صفحه - از 209 تا 233)

 

4.       تدوین بازی همکارانه بین کشورهای عضو مجمع کشورهای صادرکنندة گاز در زمینة صادرات LNG

نویسنده : فلاحی، محمد علی؛ مهدوی عادلی، محمد حسین؛ دهنوی، جلال؛

مجلهتحقیقات اقتصادی » زمستان 1392 - شماره 105 علمی-پژوهشی/ISC ‏(28 صفحه - از 213 تا 240)

 

5.       تدوین بازی همکارانه بین کشورهای عضو مجمع کشورهای صادرکننده ی گاز در زمینه ی صادرات گاز از طریق خط لوله

نویسنده : مهدوی عادلی، محمد حسین؛ فلاحی، محمد علی؛ عبدلی، قهرمان؛ دهنوی، جلال؛

مجلهمطالعات اقتصاد انرژی » زمستان 1391 - شماره 35 علمی-پژوهشی/ISC ‏(22 صفحه - از 1 تا 22)

 

6.       بررسی عوامل تأثیر‌گذار بر تورم در اقتصاد ایران با استفاده از الگوی سری زمانی غیرخطی نوع STR

نویسنده : مهر آرا، محسن؛ طیب نیا، علی؛ دهنوی، جلال؛

مجلهتحقیقات اقتصادی » زمستان 1391 - شماره 101 علمی-پژوهشی/ISC ‏(21 صفحه - از 221 تا 241)

 

7.       آیا مجمع کشورهای صادر کنده گاز یک کارتل است؟

نویسنده : فلاح، محمد علی؛ دهنوی، جلال؛ طاهری فرد، علی؛

مجلهمطالعات اقتصاد انرژی » پاییز 1391 - شماره 34 علمی-پژوهشی/ISC ‏(24 صفحه - از 25 تا 48)

 

8.       رشد اقتصادی و سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کشورهای در حال توسعه: یک تجزیه و تحلیل مبتنی بر داده های پانلی

نویسنده : احمدی، علی محمد؛ دهنوی، جلال؛ حق نژاد، امین؛

مجلهپژوهشنامه اقتصادی (دانشگاه علامه طباطبایی) » تابستان 1390 - شماره 41 علمی-پژوهشی/ISC ‏(22 صفحه - از 159 تا 

 

9.       مقایسه ی رابطه ی علیت بین رشد اقتصادی و صادرات در کشورهای در حال توسعه و کشورهای عضو OECD؛ یک تحلیل مبتنی بر داده های پانلی

نویسنده : مهدوی عادلی، محمد حسین؛ دهنوی، جلال؛

مجلهاقتصاد مقداری » تابستان 1390، دوره هشتم - شماره 2 علمی-پژوهشی/ISC ‏(24 صفحه - از 1 تا 24)

 

10.   مقایسه منحنی زیست محیطی کوزنتس در کشورهای عضو OECD و کشورهای در حال توسعه: تحلیل مبتنی بر داده های پانل

نویسنده : سلیمی فر، مصطفی؛ دهنوی، جلال؛

مجلهاقتصاد پولی، مالی » زمستان 1388 - شماره 29 علمی-پژوهشی/ISC ‏(20 صفحه - از 181 تا 200)

 

 مقالات ارائه شده در کنفرانسهای علمی

 

1.        پیش بینی عکس العمل بخش صنعت در کوتاه مدت به اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها ، بررسی تغییرات در الگوی مصرف حاملهای انرژی؛

سال انتشار ۱۳۹۰، محل انتشاراولین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی، نویسندگانجلال دهنوی - مجید فرزام فر - مینا محتشمی

2.       بررسی اثرات جهانی شدن به عنوان ابزاری برای مدیریت محیط زیست و توسعه پایدار

سال انتشار ۱۳۸۶، محل انتشاراولین کنفرانس مهندسی برنامه ریزی و مدیریت سیستم های محیط زیست؛ نویسندگانمجید حقانی - جلال دهنوی

 

3.       حسابداری توسعه پایدار و آشنایی با رویکردهای آن در ساختار مدیریت و برنامه ریزی محیط زیست

سال انتشار ۱۳۸۶؛ محل انتشاراولین کنفرانس مهندسی برنامه ریزی و مدیریت سیستم های محیط زیست؛ نویسندگانمجید حقانی - جلال دهنوی

 

Future of Shale Gas in China and Its Influence on the Global Markets for Natural Gas; Yuri Yegorov and Jalal Dehnavi;  University of Vienna,  February 2015.

Dehnavi, J and Hossein Tavakolian, “Iranian Oil Embargo: A Dynamic Stochastic General Equilibrium Model”, 31st USAEE/IAEE North American Conference, Austin, Texas 4-7 Nov. 2012.

Dehnavi, J, Franz Wirl, and Yuri Yegorov, “South Pars-North Dome Gas Field: A Cooperative Game “,Wageningen International conference on Cooperation or Conflict, Netherlands, May 29-31, 2013.

Dehnavi. J and Mohammad Sadegh Jokar, "The Second Revolution in Natural Gas Market: a Look at China's Energy Strategy", the 4th IAEE Asian Conference, Beijing, China, 19-21 September, 2014.


 

طرحهای پژوهشی

 

 

اختراع/اکتشاف/اثربدیع و ارزنده هنری

 

 

افتخارات/جوایز

 

کتب تألیف/ترجمه شده

 

 

سایر پژوهش ها