جلال دهنوی ، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 

تحصیلات


دكتري (Ph.D) : اقتصاد انرژی (دانشگاه فردوسی مشهد)؛ مدیرت انرژی و محیط زیست (دانشگاه وین)

كارشناسي ارشد: اقتصاد محیط زیست (دانشگاه تهران)

كارشناسي : اقتصاد صنعتی (دانشگاه شهید بهشتی)

 

زمینه های تدریس

   اقتصاد انرژی

   اقتصاد محیط زیست

   اقتصاد منابع طبیعی