روشنک داوری ، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 

مقالات چاپ شده در مجلات علمي و پژوهشي

 • بررسی آگاهی و درک زنان جوان تحصیل کرده به خرید و مصرف پایدار پوشاک (مطالعۀ موردی: دانشکدۀ هنر دانشگاه الزهرا(س)) ، زن در فرهنگ و هنر، دوره 8، شماره 2، 1395
 • طراحی پوشاک در کشورهای درحال توسعه، هنرهای زیبا دانشگاه تهران، هنرهای تجسمی، زمستان 1390
 • تصویر شاهانه و بازنمایی قدرت در قاجاریه، مطالعات تطبیقی دانشگاه هنر اصفهان، شماره چهارم، زمستان1391
 • بررسی تعزیه و هنر اجرا با تأکید بر تعامل مخاطب، باغ نظر، دوره14، شماره 49، 1396

مقالات ارائه شده در کنفرانسهای علمی

 

 • "راهبرد رویکرد مد آرام در برابر مصرف‌گرایی مد پوشاک در الگوواره توسعه پایدار"، اولین کنفرانس بین‌المللی طراحی و تولید منسوجات و پوشاک:رویکرد توسعه پایدار، دانشکده هنر دانشگاه الزهرا(س)، دی1397(ارائه شفاهی)
 • "عملکرد پرسپکتیو و ترکیب بندی در نقاشی شرقی به منزله هنری دموکراتیک (مطالعه موردی: کمال‌الدین بهزاد و لئوناردو داوینچی در عصر رنسانس)"، کنفرانس بین‌المللی پژوهش در علوم و مهندسی، استانبول ترکیه، مرداد 1395(ارائه آنلاین و پوستر)
 • "زنان و شیوه‌های مصرف پایدار در صنعت مد پوشاک"، اولین همایش ملی نقش زنان در توسعه پایدار، دانشگاه آزاد واحد دامغان، آذر 1395(ارائه پوستر)
 • "راهبردهای طراحی لباس در ایران امروز"، مجموعه مقالات نمایشگاه مد ، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی (مقاله رتبه اول مشترک با خانم دکتر فریناز فربود)، آبان 1391

 

طرحهای پژوهشی

 

 

اختراع/اکتشاف/اثربدیع و ارزنده هنری

 

 

افتخارات/جوایز

 

رتبه سوم بخش مقالات هشتمین جشنواره مد و لباس فجر، بنیاد ملی مد و لباس اسلامی- ایرانی، 1397

رتبه سوم پایان‌نامه‌های مقطع کارشناسی ارشد، بخش علمی چهارمین جشنواره بین‌المللی مد و لباس فجر، 1393

رتبه اول بخش مقالات جشنواره مد مانتو، بنیاد ملی مد و لباس اسلامی- ایرانی، 1391

کتب تألیف/ترجمه شده

 

منسوجات و پوشاک پایدار با نگرش محیط زیست،(تألیف)، انتشارات دانشگاه الزهرا(س)، 1398

 

سایر پژوهش ها

 • جورجو آرمانی، اسطوره دنیای مد، مجله هنرپژوه، گروه پژوهش هنر دانشکده هنر الزهرا(س)، شماره6، زمستان و بهار 1394
 • مصرف، طراحی و مد پوشاک، مجله هنرپژوه، گروه پژوهش هنر دانشکده هنر الزهرا(س)، شماره5، پاییز 1393
 • معرفی و نقد کتاب جامعه­ شناسی سلیقه، نوشته یوکا گرونو، مجله هنرپژوه، گروه پژوهش هنر دانشکده هنر الزهرا(س)، شماره3، بهار1393
 • نقد و بررسی کتاب تاریخ مجسمه­ سازی ایران، نوشته پرویز تناولی، مجله کتاب ماه هنر، شماره 189، خرداد 1393
 • گئورگ زیمل و مُد، مجله هنرپژوه، گروه پژوهش هنر دانشکده هنر الزهرا(س)، شماره2، زمستان 1392
 • نابغه مد پوشاک در ابتدای تمدن اسلامی، مجله هنرپژوه، گروه پژوهش هنر دانشکده هنر الزهرا(س)، شماره1، پاییز1392
 • بانوان حماسه، تصویر زنان در نقاشیهای دفاع مقدس، مجله شبکه هنر حوزه هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، شماره13، مهر1391
 • فرهنگ و هنر در خانواده، نشست ششمین جشنواره هنرهای تجسمی جوان، مجله شبکه هنر حوزه هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، شماره8،نیمه دوم تیر1391
 • پیکرنگاران مسافر ملکوت، معرفی و نقد کتاب معراج­نگاری نسخه­ های خطی نوشته هلنا شین دشتگل در مجله شبکه هنر حوزه هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی،شماره هفتم، نیمه اول تیر1391
 • ثبت رندانه مقاومت، معرفی کاریکاتورهای هنرمند برزیلی کارلوس لَتوف درباره بیداری اسلامی در مجله شبکه هنر حوزه هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی،شماره پنجم، نیمه اول خرداد1391